SPS k tématu Průmysl a obchod

V podnikání vyznáváme absolutní svobodu, bez zásahů a regulací státu a nesmyslných buzerací! Stát musí být pouhým garantem zákonnosti!

V podnikání a obchodě vyznáváme absolutní svobodu bez zásahů, regulací, nařízení a nesmyslných buzerací státu! Stát musí být jen garantem zákonnosti! Stát musí vytvářet podmínky pro podnikání na základě rovnosti přístupu a nediskriminace! Budeme prosazovat zrušení všech dotací pro soukromé podnikatelské subjekty všech velikostí a struktur! Zrovna tak trváme na tom, aby podnikatelské subjekty samy rozhodovaly, kolik budou mít provozoven, jak velkých a kde, kdy je budou mít otevřené a kdy zavřené, co v nich budou vyrábět a prodávat a komu a jestli se má, či nemá v soukromé provozovně kouřit, tančit, číst či jíst… Zrovna tak musejí být nedílnou podmínkou této činnosti nízké, přehledné a státem lehce vymahatelné a podnikatele nedusící daně!