SPS k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Dotace jsou rakovinou dnešní ekonomiky a je třeba je zrušit! Starostové, místní a státní správa už dnes ani neumí bez dotací hospodařit!

Dotace jsou rakovinou ekonomiky a je třeba je zrušit! Starostové, místní a státní správa už dnes neumí bez dotací hospodařit! Jsme bohatou moderní zemí a žádné dotace z EU nepotřebujeme. Ministerstvo pro místní rozvoj nemá žádný racionální základ a je třeba ho bez náhrady zrušit! Jeho agendu s lehkostí přeberou Krajské úřady a Krajská zastupitelstva! Kvůli tomu byly přece zřízeny! Tak ty kraje nechme pracovat! Znají problematiku v místě nejlépe. Stát jim místo vypisovaných programů a dotací navýší finance na jejich činnost a krajská zastupitelstva se toho jistě profesionálně zhostí! Je třeba přijmout zcela nový stavební zákon. Dnes jsme ve stavebním řízení na 167. místě na světě, z cca 200! Stát si s vydáním stavebního povolení musí poradit do 60 dnů, jinak se bude mít za to, že stavební povolení bylo vydáno! Uzemní plány budou povinny jen pro obce nad 3 tisíce obyvatel! V těchto obcích není žádný takový regulátor potřeba, starostové a zastupitelstva vědí, co mají dělat!