SPS k tématu Kultura

Kultura neodmyslitelně patří do vyspělé moderní společnosti, stát musí zajistit její tvůrčí svobodu a dbát její ochrany a rozvoje!

Kultura neodmyslitelně patří do vyspělé moderní společnosti, stát musí zajistit její tvůrčí svobodu a dbát její ochrany a rozvoje!

To také znamená, že stát musí prostřednictvím krajů a měst finančně podporovat tyto instituce, role státu je zde nezastupitelná! Co zde však chybí, jsou moderní muzejní budovy, stát na jejich výstavbu rezignoval! Rekonstrukce stávající budovy Národního muzea je pouhou povinností. Je třeba zajistit celkovou digitalizaci stávajících sbírek. Digitalizací se sbírky stanou daleko přístupnější široké veřejnosti a také vhodným studijním materiálem.