ODA k tématu Státní finance

Jednoduchý daňový systém, snížení daňové zátěže jak pro firmy, tak pro občany, zefektivnění a zlevnění chodu státní správy

Jednoduchý daňový systém, snížení daňové zátěže jak pro firmy, tak pro občany, zefektivnění a zlevnění chodu státní správy. Výrazněji přenášet výkon státní správy na regiony, tedy města, obce a kraje. Upravit rozpočtové určení daní tak, aby se o regionech rozhodovalo v regionech.

Přičleňování nákladů k jednotlivým druhům aktivit.

Zdrojové financování, stát i municipalita musí reflektovat příjmy a zohlednit jejich zdroje.