Levice k tématu Zahraniční politika

Proti černobílému dělení podle mocenských bloků. Buď demokratickou reformu EU, nebo zvážení výstupu. Výstup z NATO, konec podílu na vojenských intervencích.

V mezinárodní politice prosazujeme spolupráci místo konkurence. Nepřejeme si dělení světa na mocenské bloky a systematické rozdělování zemí na „dobré“ a „zlé“. Upřednostňujeme svobodný režim před autoritářským, státy ovšem bez ohledu na své vnitřní uspořádání prosazují především své vlastní zájmy, neplatí tedy, že od „demokratického“ státu můžeme čekat jen dobré a od „autoritářského“ jen špatné.

Podporujeme integraci států do vyšších celků, EU však považujeme za nedemokratickou instituci, která prosazuje v první řadě zájmy elit. Požadujeme její zásadní reformu, v případě neúspěchu referendum o setrvání či vystoupení z ní. V takovém případě chceme usilovat o integraci v nový celek postavený na lepších základech. Bez demokratizace EU odmítáme přijetí eura.

Chceme vystoupit z NATO a stáhnout české vojáky ze všech zahraničních misí neschválených OSN. Odmítáme „humanitární“ intervence a ekonomické sankce proti „nedemokratickým“ státům coby pokrytecké prosazování zájmů Západu.

V mezinárodní ekonomické politice (a v institucích jako MMF či WTO) se chceme stavět proti stávajícímu řádu, který spočívá hlavně ve vykořisťování chudších států bohatšími.