DV 2016 k tématu Státní finance

Dlouhodobě udržovat vyrovnaný státní rozpočet, fiskální a měnová politika musí podporovat zdravý ekonomický rozvoj země, dotace jen potřebným

Stát by měl dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem. Deficitní státní rozpočet bude přípustný pouze v době hospodářské recese, krize, nebo v případě mimořádných událostí (živelné pohromy, povodně, ohrožení bezpečnosti země, válka, apod.). V době ekonomického růstu bude státní rozpočet přebytkový a postupně se bude umořovat státní dluh. Zodpovědné hospodaření s majetkem státu, včetně strategických podniků ovládaných státem (ČEZ, Česká pošta, MERO, Čepro, Lesy ČR, ČMZRB, ČEB, EGAP, atd.). Vytvoření „Fondu budoucnosti“, kam budou ukládány prostředky za prodej státního majetku a poplatky za těžbu přírodního bohatství. Dotace pouze potřebným a tam, kde selhává nebo nefunguje tržní mechnismus. Přerozdělování prostředků ve prospěch chudších regionů za cílem zvýšení zaměstnanosti a zlepšení životní úrovně obyvatel.