DSSS k tématu Obrana a bezpečnost

Česká republika musí být politicky neutrální. Požadujeme vystoupení ze struktur NATO. Armáda bude sloužit k obraně republiky

Požadujeme vystoupení ze struktur NATO. Na jednu stranu bude znamenat vyšší výdaje z důvodu samostatnosti a soběstačnosti naší armády, na stranu druhou přinese i úspory (zahraniční mise).Zredukovat počet důstojníků. Současný stav, kdy na jednoho důstojníka připadají dva podřízení, pro nás není přijatelný. Jsme pro odstranění zbytečně složitých struktur ve velení AČR.

Vystoupením z NATO se sníží bezpečnostní hrozby pro naši zemi, zejména ze strany radikálních islamistů. Armáda bude určena k ochraně území ČR, sekundárně k pomoci civilnímu obyvatelstvu v případě živelných pohrom či průmyslových havárií. Větší využití aktivních záloh, zintenzivnění jejich výcviku a modernější vyzbrojení. Jako neutrální země budeme stát o spolupráci s armádami zejména sousedních států, navíc budeme mít větší možnosti uplatnit se na trhu se zbraněmi, což nám je našimi současnými spojenci znemožňováno.