V brněnské laboratoři zkoumají koronavirus v odpadních vodách. Chtějí tak zjistit promořenost obyvatel

Vědci v Česku začali zkoumat přítomnost koronaviru v odpadních vodách. Laboratoř v Brně zkoumá vzorky ze dvou desítek čistíren odpadních vod v zemi. Lidé s nemocí covid-19 totiž mohou vylučovat součásti viru ve své stolici, a to dokonce dřív, než se u nich objeví příznaky. Monitoring by tak mohl sloužit jako nástroj včasného varování obyvatel.

Běžně se s pomocí automatického odběráku kontroluje, jestli v čistírně funguje vše, jak má. Teď díky němu získávají výzkumníci vzorky ke speciální analýze, která má zjistit přítomnost koronaviru v odpadních vodách. „Odběrák je na odtoku z čistírny odpadních vod a odebíráme v něm vzorky čtyřiadvacetihodinové, slévané po dvou hodinách,“ popsal technolog odpadních vod Petr Klimeš.

Vzorky odebírají pracovníci vodohospodářského ústavu zatím z dvaceti čistíren z celé České republiky. Všechny je pak převážejí do laboratoře v Brně. Odkud který vzorek přicestoval, záměrně nesdělují.

„Koronavirus se může z lidského těla vylučovat nejen respiračními sekrety, ale také stolicí. Ty výsledky z monitoringu mohou sloužit například k predikci dalšího šíření té infekce nebo ke zjištění stavu epidemie,“ vysvětlila vedoucí oddělení hydrochemie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Kateřina Sovová.

Analýza nezjišťuje životaschopnost ani infekčnost viru

Analýzu vzorků provádí laboratoř Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Protože tam lidé pracují s potenciálně infekčním materiálem, mohou dovnitř pouze dva vybraní zaměstnanci ústavu. „Po inaktivaci virových částic probíhá v laboratoři izolace nukleových kyselin. K analýze potřebujeme zhruba tři dny,“ řekla vedoucí výzkumu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Petra Vašíčková.

Touto metodou by měli výzkumníci zjistit počet infikovaných jedinců v monitorované oblasti, ne však to, jestli je virus v odpadních vodách životaschopný a infekční. Závěry analýzy chtějí čeští vědci představit zhruba za měsíc.

Testování odpadních vod provádějí i jiné země

Rozsáhlé testování odpadních vod na přítomnost koronaviru plánuje také Austrálie. Autoři projektu při tom chtějí využít již existující monitorování kanalizace, které slouží k odhalování konzumace drog v australských městech.

Testování odpadních vod provedli už dříve také například ve Spojených státech nebo v Nizozemsku, upozornil už na začátku dubna odborný časopis Nature. Podle něj má sledování odpadních vod velký smysl a mohlo být podle mnohem účinnější než řada plošných testů.