Škola, do které se po sto letech leze oknem. Brněnská fakulta architektury zve na velké oslavy

100 let Fakulty architektury na VUT (zdroj: ČT24)

Přesně před sto lety se v Brně na tehdejší české technice začala vyučovat architektura. Fakulta dnešního Vysokého učení technického si bude jubileum připomínat celý rok řadou setkání, přednášek, výstav, koncertů a projekcí. K absolventům patří řada významných architektů jako Viktor Rudiš, Růžena Žertová nebo Petr Brauner.

Odbor architektury a pozemního stavitelství byl na české technice v Brně zřízen 5. listopadu 1919. V následujících dekádách se členy pedagogického sboru stali například Emil Králík, Bohuslav Fuchs, Miroslav Masák nebo Ivan Ruller. V současnosti je fakulta architektury samostatnou součástí Vysokého učení technického, které letos jako celek slaví sto dvacet let.

Dvůr bude tepajícím srdcem fakulty

Na dvoře fakulty u příležitosti výročí vznikla prostorová instalace, která se bude v nadcházejícím roce proměňovat. Je určena akademické obci i veřejnosti. Do budovy se lidé dostanou nejen hlavním vchodem přes vrátnici, ale i z Křížové ulice po dřevěné lávce, která vede oknem.

„Je to i nějakým způsobem zážitková věc, kdy můžete projít netradičním způsobem skrze fakultu a objevíte se ve dvoře, kde už je připravená elevace pro další program,“ řekl děkan Fakulty architektury VUT Jan Kristek.

Právě dvůr bude pro příští rok tepajícím srdcem fakulty. Lidé tam budou celý rok moci chodit na výstavy, koncerty, besedy, ale i filmové projekce nebo divadelní představení. Program oslav je dostupný na webových stránkách. Proměna dvoru fakulty na veřejný prostor je zároveň symbolickým zdůrazněním hodnot, na kterých by měla výuka architektury v následujícím století stavět.

Dvůr Fakulty architektury VUT
Zdroj: ČT24

Závěrem ročních oslav bude divadelní zpracování vztahu architektů Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose, které vznikne z iniciativy fakulty u příležitosti oslavy 150. výročí jejich narození. Loos je brněnský rodák, Hoffmann ve městě studoval. Připomínka významného výročí by také měla otevírat komplikované téma vztahu Čechů a Němců a poukázat na skutečnost, že výuka architektury v Brně by nebyla myslitelná bez existence původní německé techniky.

Oslav se zúčastní i významní absolventi

Do Brna dorazí i řada absolventů, jako první přijel Petr Brauner. Na architekturu nastoupil v roce 1955, učil se od Bohuslava Fuchse, který významně ovlivnil podobu Brna. Jeho student se obdobně podílel na proměně vzhledu Olomouce.

„Za totality to bylo velice obtížné, nebyly možnosti a ti, co byli zaměstnaní ve velkých projektových ústavech, museli dělat paneláky a sídliště. Po revoluci se roztrhl pytel s možnostmi. Teď je to zase trochu horší, protože se dělají výběrová řízení tak, že se vybírá ta nejlevnější nabídka,“ popsal architekt Brauner. I proto se rozhodl s koncem letošního roku svoji kariéru ukončit a problémy se vznikem staveb přenechat k řešení nové generaci.