S tuky a oleji už Pražané nebudou muset do sběrného dvora. Od půlky února si pro ně přijedou popeláři

Od 16. února budou moct Pražané na určených zastávkách nově odevzdávat v rámci mobilního sběru nebezpečného odpadu i potravinářské oleje a tuky. Rozšířením stávající služby chce pražský magistrát předcházet ucpávání kanalizací a podpořit recyklaci tohoto biologicky rozložitelného odpadu.

Mobilní sběr bude fungovat od 16. února do 23. listopadu 2019 na třech stovkách tras v celé Praze. Lidé s trvalým bydlištěm v metropoli budou moct bezplatně odevzdávat nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou například rozpouštědla, léčiva, odpady s obsahem rtuti a nově i jedlé oleje a tuky.

„Mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu jsou pokryty všechny městské části 1–57. Každá z nich je v rámci předem stanoveného harmonogramu mobilního sběru obsloužena minimálně třikrát za rok. Každá trasa svozového vozidla má asi osm zastávek a na každé z nich se vozidlo zdržuje zhruba 20 minut,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Při odevzdání odpadu se musí Pražané prokázat občanským průkazem. Využívat ale mohou všechny trasy mobilního sběru bez ohledu na místo trvalého bydliště. Jde o jasně identifikovatelná dostupná místa – parkoviště nebo křižovatky ulic. „Rozšířením služby mobilního sběru tedy dochází k zintenzivnění sběru olejů a tuků i pro občany, kteří nemají sběrný dvůr z jejich pohledu v uspokojivé docházkové vzdálenosti,“ vysvětlil záměr magistrátu Hofman.

Jedlé oleje a tuky bude možné odevzdat pouze v uzavřených obalech, například v PET lahvích, a to přímo osádce svozového vozidla. Do této kategorie spadají všechny druhy olejů jako olivový, řepkový nebo slunečnicový.

Motorový olej bude možné odevzdat také, protože  se jedná o nebezpečný odpad. „Obsluha svozového vozidla je dostatečně proškolena a odpad od občanů rozdělí ve vozidle do sběrných nádob dle jednotlivých kategorií,“ dodal Hofman.

Opatření má šetřit životní prostředí

Cílem nového opatření je šetřit kanalizační síť a životní prostředí obecně: „Tuk zanáší kanalizaci a nabalují se na něj různé nečistoty, které do vodovodů nepatří, jako jsou ubrousky, hygienické potřeby apod. Výsledkem je jakási hmota, která ucpe kanalizaci a sníží průtočnost vody,“ upozornil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Může dojít dokonce ke zpětnému zatopení nemovitosti. Rozklad tuku navíc způsobuje zápach.

Tento biologicky rozložitelný odpad se dá po vytřídění a vyčištění účinně využívat v chemickém a dřevařském průmyslu, stavebnictví nebo energetice. Vyčištěný olej se používá například jako součást paliv nebo jako mazivo do strojů: „Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie,“ vysvětluje Hofman. Sebraný olej v případě Prahy zpracovává společnost Viking group, s. r. o.

V současné době mohou Pražané oleje a tuky z domácností odložit v 19 sběrných dvorech, v Praze 2 i na některých stanovištích separovaného sběru, kde jsou umístěny speciální černé popelnice s hnědým víkem. Magistrát plánuje, že do budoucna těchto nádob ve vybraných lokalitách přibude. 

Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů na území města je podle Víta Hofmana zajišťována zhruba už od roku 2000. Nyní se rozšiřuje. „Mobilní sběr jedlých tuků a olejů je zajištěn na období 3 let. Pokud se sběr osvědčí, budeme v této podobě služby určitě pokračovat.“

Jiná města spoléhají na sběrné dvory

Jiná oslovená města zavedení mobilního sběru potravinářských olejů a tuků nezvažují. Například v Ostravě mohou občané tento odpad odevzdávat ve 12 sběrných dvorech. Podobně je to i v Plzni. „Jedlé tuky a oleje jsou sice zajímavá surovina, ale na komerční využití v širším měřítku jí není mnoho,“ uvedl technický náměstek městské firmy Čistá Plzeň Jan Šneberk.

Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka se městská společnost SAKO vzhledem k husté síti sběrných středisek, kterých je aktuálně 37, zavádět mobilní sběr také nechystá. V Olomouci mají občané možnost jedlé oleje a tuky odevzdávat na dvaceti stanovištích do zelených nádob s oranžovým víkem.