V rehabilitačním ústavu v Brandýse skončila bývalá ředitelka Tomanová. Lidé si stěžovali na šikanu

Bývalá dlouholetá ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová již ve zdravotnickém zařízení nepracuje. Poté, co na konci března na funkci ve vedení ústavu rezignovala, v září skončila také jako primářka. Personální audit, který si zadal Pardubický kraj, před časem zjistil v činnosti ústavu problémy.

„Pracovní poměr Michaely Tomanové byl ukončen dohodou obou stran,“ oznámil mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Na chování ředitelky a primářky si stěžovaly desítky bývalých i současných zaměstnanců. Auditoři jako slabé stránky označili nedostatek personálu, zejména ve zdravotnických profesích, časté střídání zaměstnanců a také špatnou pověst rehabilitačního ústavu jako zaměstnavatele.

Tomanová podle tisku zvýšila poslední den ve funkci platy

Zároveň podle zprávy chyběly motivační prvky v odměňování, nedostatečná byla i úroveň řízení a organizace práce. Nedostatky byly podle auditu také v organizační struktuře a vymezení odpovědností a pravomocí u vedoucích zaměstnanců. Naopak mezi silné stránky rehabilitačního ústavu podle auditorů patří nadstandardní pracovní prostředí, a to jak v interiéru, tak i venku.

Podle Mladé fronty DNES Tomanová poslední den ve funkci ředitelky bez konzultace se zřizovatelem zvýšila zaměstnancům platy o deset procent, což hejtman Martin Netolický (ČSSD) ostře kritizoval.

Rehabilitační ústav vede od 1. dubna Světlana Jeřábková, dřívější náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Litomyšlské nemocnici. Uspěla ve výběrovém řízení.

Primáře již mít ústav nebude. Funkce byla v nové organizační struktuře nahrazena pozicí náměstka léčebné péče a odborným zástupcem.