Medici v Brně vyhlásili sbírku na památník dárcům těl pro výuku anatomie

Dárci těl, díky kterým mohou studenti medicíny získávat praktické znalosti anatomie, možná budou mít památník na Ústředním hřbitově v Brně. Na vybudování pietního místa je potřeba asi půl milionu korun. Spolek mediků se snaží peníze získat veřejnou sbírkou.

Dárci těl jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou věnovat po smrti své tělo pro vědecké a výukové účely. Uzavírají kvůli tomu dárcovskou smlouvu. Anatomický ústav pak bezplatně zajistí transport ostatků zemřelého dárce a jejich kremaci.

Brněnská lékařská fakulta si dárce těl připomíná každý rok pietním setkáním. Přednosta anatomického ústav Marek Joukal přišel ještě s myšlenkou na vybudování památníku, které se ujali studenti ze Spolku mediků.

Ročně absolvuje výuku anatomie na Masarykově univerzitě kolem tisícovky studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských zdravotnických oborů. „Mají k dispozici moderní výukové technologie, praktická výuka na tělech zemřelých je nadále nepostradatelným základem,“ uvedl Joukal.

Také podle děkana lékařské fakulty Martina Repka se žádný lékař, zubař ani zdravotník neobjede bez plnohodnotné výuky anatomie. „Věřím, že památník bude důstojným poděkováním všem těm, kteří pomohli při vzdělávání našich studentů. A pro naše studenty to bude místo uvědomění si pokory vůči dárcům i pomíjivosti lidského bytí,“ uvedl Repko na webu univerzity.