Začíná oprava secesního skvostu, Löw-Beerovy vily

Brno - V těchto dnech začíná očekávaná rekonstrukce skvostu brněnské secesní architektury. Za 47 milionů korun z evropských dotací má být opravena Löw-Beerova vila. Zanedbaná památka získá zpět podobu, jakou měla v první polovině 20. století, kdy v ní rodina žila. Počítá se také s obnovou zahrady a uvažuje se o jejím propojení se světoznámou funkcionalistickou vilou Tugendhat, kterou se svým mužem postavila dcera Alfréda Löw-Beera.

Po zpřístupnění veřejnosti by měla stavba nabídnout nejen pohled na interiéry, ale také expozici o rodině Löw-Beerů a stavbě samotné. Vila se má navrátit do podoby, jakou měla v době, kdy tu průmyslnická rodina Löw-Beerů bydlela.

Budova potřebuje vysušení spodní vlhkosti zdí a stabilizaci původního krovu, nezbytná je oprava a repasování interiérů nebo instalace výtahu. Má být obnovena i zahrada, aby doplňovala expozici uvnitř vily a sloužila jako ukázka secesní zahradní architektury.

V roce 1940 zabavili Löw-Beerovu vilu na Drobného ulici Němci pro tajnou státní policii. Roku 1946 byla nad objektem ustanovena národní správa a od roku 1954 se stal majetkem státu. Od roku 1962 zde sídlí Domov mládeže.

Textilky, cukrovary a cementárny…

Löw-Beerovi patřili k rozvětvené židovské německé rodině průmyslníků, kteří se na Moravě usadili už v 17. století a výrazně se podíleli na rozvoji průmyslu v tomto kraji od počátku 19. století až do vypuknutí 2. světové války. Rodina Löw-Beerova se stala obětí nacistické okupace.

Mezi dvěma světovými válkami měla rodina značný vliv na industrializaci země. Na území někdejší monarchie a později Československé republiky vlastnili a provozovali řadu textilních továren, cukrovarů a cementáren. Nejznámější byly továrny na výrobu látek v Brně a v nedaleké Svitávce.

Rekonstrukce secesní vily je již několikátou investicí do obnovy cenných historických domů v Brně. Kompletní obnovy se loni dočkala další secesní chlouba města, Jurkovičova vila v Žabovřeskách. Konečně opravena byla i slavná vila Tugendhat, která s Löw-Beerovou vilou přímo sousedí.