Vyšehradská kapitula slaví 950 let, ukáže ostatek Jana Nepomuckého

Vyšehradská kapitola slaví 950 let od založení (zdroj: ČT24)

Vyšehradská kapitula si připomíná 950 let od založení. Sbor kanovníků musel ve své dlouhé historii sice místo na skále nad Vltavou na čas opustit, funguje ale po celá staletí. Hlavní slavnost je směřována na 29. června, svátek Petra a Pavla. Právě jména těchto světců totiž kapitula nese. Jim zasvěcená bazilika bude veřejnosti celý den přístupná zdarma, návštěvníci si také mimořádně mohou prohlédnout barokní relikviář s ostatkem svatého Jana Nepomuckého.

Nepomucký byl ve 14. století kanovníkem vyšehradské kapituly. Relikviář s jeho ostatkem se téměř nevystavuje. „Jde o kousíček kosti, který se vyňal z relikviáře uloženého nyní na Pražském hradě v katedrále svatého Víta a vložil se do nové schránky. Je označen pečetí, aby bylo patrné, že nejde o falzifikát,“ přibližuje církevní vzácnost děkan kapituly Michal Němeček. 

K zajímavostem baziliky patří také obraz Panny Marie Dešťové, který zřejmě kapitule věnoval Karel IV. „Po staletí přitahoval mnoho věřících, v barokní době sem putovali lidé z celé Prahy a prosili za déšť. Možná že to i v dnešní době bude zajímavé,“ podotýká s odkazem na současné problémy se suchem děkan Němeček. V bazilice si je možné prohlédnout jen kopii obrazu, originál byl zapůjčen do expozice středověkého umění v Anežském klášteře.

Panovník nosil v nůši kameny

Přesný den založení Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě, jak zní její celý název, není znám. Vyšehradští kanovníci se proto rozhodli rozprostřít oslavy do několika měsíců.

Připomínka začala 14. ledna, v den, kdy před 928 lety zemřel Vratislav I. (původně kníže Vratislav II.). Právě první český král vyšehradskou kapitulu založil a ve zdejším kostele je také pochován. Jak zmiňuje kronikář Kanovník vyšehradský, do kostelních základů ostatně „přinesl na vlastních ramenou dvanáct plných nůší kamení ke cti svatého Spasitele tak, jako císař Konstantin založil kostel římský“.

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Zdroj: Zdeněk Rerych/ČTK

V červnu a červenci pokračují oslavy varhanními koncerty. Vyšehradské varhany byly vyrobeny před více než sto lety. „Zachovaly se z větší části v původním stavu, takže slyšíme krásné barvy té doby,“ upozorňuje varhaník Ondřej Valenta.  

Vrcholem výročí bude 29. června mše v bazilice svatých Petra a Pavla. Celebruje ji papežský nuncius Charles Daniel Balvo.