Tvorba Milana Grygara má zvuk

Praha - Vizuální a akustická vyjádření propojuje ve svých dílech výtvarník Milan Grygar. K vidění a také k slyšení jsou aktuálně v Galerii hlavního města Prahy, která připravila retrospektivu Grygarova díla.

Milan Grygar vystavuje obraz a zvuk (zdroj: ČT24)

Grygar se zabývá vztahem zvuku, obrazu a prostoru už pět desetiletí. Zvuk se stal trvalou součástí jeho děl - je ve skryté i méně skryté podobě přítomen ve všech kresbách, obratech i kreslených či obrazových partiturách.  

„Velice důležitý je rytmus. Rytmus v hudbě nebo v umění je to samé, má stejný rozměr,“ domnívá se výtvarník. Zvuk zachycoval často netradičními předměty, od dřívka a drátu přes plechové krabičky až po hračku na klíček. Při tvorbě se inspiroval i každodenními zvuky. „Měl jsem otevřené okno, bylo jaro, zpívali ptáci, dětičky křičely, báby klepaly koberce a mě to fascinovalo,“ popsal například jedno z vystavených akustických děl, které v 60. letech vytvořil ve svém dejvickém ateliéru. Nahrávku později spojil s vizuálními ptačími partiturami.

Než začal akusticky kreslit, zabýval se malbou, k ní se také od osmdesátých let opět vrací. Téma zvuku přitom ale neopustil - vizuálně přepisuje hudbu, například na posledních malbách zobrazuje stupnice. "Barva je něco jako zvuk. Vyzařuje, nedá se chytit, nic jiného, než že na vás působí," vnímá vizuální a akustickou tvorbu propojeně.

Její dvě části také daly název jeho retrospektivě v Městské knihovně, výstavních prostorách GHMP. Díla Milana Grygara si zde mohou návštěvníci prohlédnout i poslechnout do 5. dubna příštího roku.

Vydáno pod