Obezřetný Besser: Památkáři přezkoumají žižkovské nádraží

Praha - Ministr kultury Jiří Besser vrátil památkářům k přezkoumání památkovou ochranu žižkovského nádraží v Praze. Vyhověl tak odvolání majitele, Českých drah, které se na začátku roku proti rozhodnutí vyhlásit nádraží památkou odvolaly. Nádraží hrozí likvidace, což u veřejnosti vyvolalo vlnu odporu. V místě by měla být postavena nová čtvrť a vybudována silnice, s níž počítá i návrh územního plánu města.

Ministerstvo kultury část nádraží vyhlásilo kulturní památkou už v prosinci. Majitel (České dráhy) se odvolal a jeho odvoláním se zabývala rozkladová komise ministerstva, která doporučila vrátit věc památkářům. "V tak dlouhodobém a složitém případu jsem se rozhodl postupovat maximálně obezřetně a respektuji doporučení právníků," vysvětlil na stránkách ministerstva Besser.

Právníci rozkladové komise ministerstva kultury podle Bessera podpořili své doporučení zrušit rozhodnutí o prohlášení nádraží za kulturní památku čtyřmi argumenty. Za nejsilnější z nich ministr považuje skutečnost, že v prosinci 2009 ministerstvo ve vyjádření ke konceptu nového územního plánu městské části Prahy 3, který obsahoval demolici objektu, nevzneslo zásadní námitky.

"Není přeci možné, aby orgán státní správy na jedné straně neměl námitek k demolici objektu a za pár týdnů jej prohlásil za kulturní památku. Respektive jak vidíme, tak to možné je, ale právě proto je nutné, aby se na to odbor památkové péče znovu podíval a posoudil případ skutečně komplexně," prohlásil Besser.

Mezi další argumenty patří skutečnost, že podnět k prohlášení objektu za kulturní památku podal Národní památkový ústav v srpnu 2003, ale ministerstvo správní řízení zahájilo až po téměř sedmi letech, což podle ministra „neodpovídá principu dobré správy“. 

"Ať se na to dívám jako normálně uvažující člověk, jako dlouholetý starosta nebo jako ministr kultury, tak vždy dojdu k tomu, že ministerstvo kultury se v tomto případě nechovalo jako dobrý správce. Začít se podnětem zabývat po sedmi letech a pak relativně velmi rychle dojít k rozhodnutí, které zásadně ovlivňuje a do určité míry i mění určité věci, ke kterým za těch sedm let došlo, to je pro mě nepřijatelné," vysvětluje Jiří Besser.

"Neznamená to, že…

… nádraží je tímto odsouzeno k demolici. Ale je třeba zohlednit i fakta, která v tom prvním rozhodování zohledněna nebyla." /Jiří Besser/

Ministerstvu také vadí, že odborná hodnocení památkových hodnot objektu byla mimo jiné učiněna NPÚ a Klubem Za starou Prahu, tedy subjekty, které sice mají odbornou kvalifikaci, ale prohlášení objektu za kulturní památku je údajně v jejich zájmu. "Jsem přesvědčen, že jejich stanoviska musejí být v tomto případě doplněny o další odborná stanoviska nebo ještě lépe o znalecké posudky vypracované někým absolutně nezávislým, kdo nemá přímý zájem na výsledku řízení," uvedl ministr.

Dále byla údajně při rozhodování MK zcela opomenuta oblast práv účastníka nabytých v dobré víře, zejména v souvislosti se zamýšlenými investicemi v dané oblasti. Také prý nebyla kvalifikovaně řešena problematika budoucího využití a celkové využitelnosti objektu samotného, včetně území, na němž se nachází.

"Je podle mě evidentní a nezpochybnitelné, že ministerstvo kultury je až příliš často vmanipulováno do role určité poslední instance, která má 'zachránit' nemovitou věc jen proto, že se na řešení nebyli schopni domluvit na komunální úrovni, kam taková rozhodnutí patří. Chci, aby rozhodnutí ministerstva kultury pod mým vedením, bylo právě v takovýchto případech naprosto nezpochybnitelné a neotřesitelné. A to se nepodařilo," dodal k tomuto bodu Besser.

Nákladové nádraží Žižkov zůstává v režimu předběžné ochrany, který objekt chrání před demolicí. Případ se vrací odboru památkové péče ministerstva.

Na pozemcích nádraží mají vzniknout byty asi pro 15 tisíc lidí. Developeři chtějí vybudovat také kancelářské budovy nebo obchodní plochy. Budova navíc stojí na místě, kudy by podle záměru developerů měla vést silnice Jarovská spojka. Pokud by ale nádraží chránil statut kulturní památky, znemožnilo by to demolici historické budovy a následnou výstavbu.

Občanské sdružení Tady není developerovo upozorňuje, že nádraží je unikátní funkcionalistickou stavbou, která se nesmí stát obětí zájmu developerů. Internetovou petici za zachování nádraží a jeho rekonstrukci podepsaly tisíce lidí.