Jiří Dědeček posnídal se psem

Praha - Básník, publicista, písničkář, současný předseda Českého centra Mezinárodního PEN-klubu Jiří Dědeček vydal román Snídaně se psem. Kniha je mozaikou československého osudu dvacátého století s akcentem na jeho druhou polovinu, s přesahem do současnosti.

„Je poskládán z drobných všednodenních obrazů na půdorysu rodinného příběhu. Autor ve svém vyprávění nešetřil ani dobu, ani své hrdiny. Pro jeho vyprávění je typická ironie, za níž však prosvítá složitý vztah rodičů a dětí a hledání průniku jejich oddělených světů. Román zachycuje deformující zasahování veřejného dění do soukromého života a autor se v něm pokouší to pochopit a vysvětlit. Atmosféra předlistopadové doby na nás zde promlouvá z přesně zachycených absurdit, jejichž obludnost tkví v jejich nezpochybňované samozřejmosti. Snídaně se psem je čtivá próza, místy se čtenář i zasměje, často jde ovšem o smích, při němž mrazí,“ přibližuje román jeho anotace.
 
Sám autor v rozhovoru v pořadu Události v kultuře o románu říká: „Snažím se vyprávět příběh člověka, který je nám všem a priori nesympatický, protože to je voják z povolání Československé lidové armády. Mým cílem je, aby ho čtenář během čtení začal mít rád. Je to velmi těžký úkol.“
 
Jiří Dědeček dále odkrývá, že se románem pokouší, částečně za sebe a částečně za generaci svých rodičů, vyrovnat s traumatem let 48, 68, a 89. „To byla velká zlomová období a pro mnoho lidí znamenala absolutní ztrátu víry a hodnot. Příchodem vojsk v roce 1968 definitivně skončily sny o tom, že by se socialismus mohl jakkoli transformovat do podoby 'socialismu s lidskou tváří', oproti tomu rok 1989 pohřbil naděje pokrytecké, tedy takové, které tvrdily, že je možné na něco krásného navázat,“ dodává spisovatel.
 

Vydáno pod