Děti jako „rukojmí“, zkrátka Rodinná pohoda

Praha - Dvaadvacet umělců ze čtyř zemí se zapojilo do uměleckého projektu, který organizuje občanské sdružení Vzájemné soužití ve spolupráci s Národním technických muzeem. Výstava s ironickým názvem Rodinná pohoda poukazuje na problematické aspekty odebírání dětí ze sociálně slabých rodin a jejich umísťování do ústavní péče. Výstava v  Nostickém paláci na Maltézském náměstí představuje videa, objekty, instalace, grafiku, fotografie i komiks.

Podle jedné z kurátorek výstavy Lenky Kukurové přistoupili k zadání umělci různě. Někteří na téma reagovali v širších souvislostech, spojených s politikou, s rasismem, xenofobii, někteří velmi emotivně a někteří navštívili přímo rodiny, se kterými spolupracuje sdružení Vzájemné soužití. Například komiksová autorka Toy_Box, jejíž komiksové příběhy vznikly na pokračování - první v roce 2007, druhý v roce 2009.

S rodinami se setkala také slovenská výtvarnice Tamara Moyzes, která se už několik let zabývá romskou problematikou v umění i v rámci svých aktivit. „Největší problém jej veřejné mínění. I lidé si myslí, že pro děti je lepší dětský domov než být pohromadě se sociálně slabou rodinou,“ uvedla na otázku, v čem vidí největší háček.

„Důležité je přistupovat ke každému případu individuálně. Neuplatňovat nějaké paušalizované řešení, i když je možná jednoduché, ale spíše se rodinám snažit pomáhat, právně i finančně. Ony většinou své děti chtějí vychovávat,“ doplnila ji Kukurová.

Vzájemné soužití, sdružení, které je iniciátorem výstavy, uvádí, že do ústavní výchovy je umisťována více než polovina dětí z důvodů nepříznivé sociální situace rodiny a další třetina z důvodů zdravotně-sociálních, přičemž romské děti tvoří velice významné procento. Tyto děti se stávají „rukojmím“ státní moci. Organizátoři doufají, že výstava téma zásahů úřední moci do rodinných vztahů a problematiku sociálně slabých rodin zviditelní.

  • 22.04. - 10.05. 2009, Nostický palác (Ministerstvo kultury ČR), Informační a kulturní centrum NTM; více
Vydáno pod