Břevnovský klášter má netušený umělecký poklad. Bolestného Krista stvořil Hans von Aachen

UDÁLOSTI: Umělecká sbírka Břevnovského kláštera je bohatší o obraz od Hanse von Aachena (zdroj: ČT24)

Břevnovský klášter se může nově pochlubit obrazem od Hanse von Aachena – a to přesto, že se jeho sbírka nijak nerozrostla. Kunsthistorici umělce nově identifikovali jako autora díla dosud anonymního vyobrazení Bolestného Krista. Obraz po výzkumu restaurovali a nyní se vrátil na své místo v klášteře.

Na stěně Břevnovského kláštera visel desítky let obraz Bolestného Krista s popiskem, že je od anonymního českého autora z druhé poloviny 17. století. Nikdo proti tomu nic nenamítal, dokud kolem v roce 2016 nešel historik umění Štěpán Vácha.

Když si obraz pozorně prohlédl, nabyl dojmu, že je starší a že by mohl být od Hanse von Aachena, tedy dvorního malíře Rudolfa II., který působil i v Itálii. „V rukopisu se tento obraz podobal právě tvorbě tohoto malíře,“ podotkl Vácha. 

Ke zjištění autorství nepodepsaného plátna pomohly detaily malby i technologie používané při restaurování. Na to, že je autorem von Aachen, ukázalo i infračervené světlo – díky němu bylo možné rozpoznat pod obrazem ještě jiný. Tam, kde jsou nyní ramena Krista, byl nejprve portrét muže – podobný známému Aachenovu portrétu Rudolfa II.

„Fyziognomické rysy jako tvar nosu a výrazný spodní ret připouštějí domněnku, že jde o nedokončenou podobiznu císaře Rudolfa II., kterou následně Aachen použil pro nový obraz,“ popsal kunsthistorik Vácha.

Odpovídá tomu i doba, kdy malba vznikla. „Obraz si objednal opat Wolfgang Zelender na začátku 17. století. Tento opat byl chráněnec Rudolfa II.,“ poukázal objevitel autorství obrazu.

Dílo již má za sebou obnovu a vrátilo se do kláštera. I když má po určení autorství větší hodnotu, zůstane součástí běžné prohlídkové trasy. O uměleckohistorickém bádání, technologickém průzkumu a restaurování vznikl časosběrný filmový dokument, který Akademie věd zveřejní v příštím roce.

Hans von Aachen žil v letech 1552 až 1615. Osvojil si základy malířského řemesla ve svém rodném městě Kolíně nad Rýnem a jako dvaadvacetiletý se vypravil do Itálie. V tamních uměleckých centrech, Benátkách, Florencii a Římě, se Aachen pohyboval v kruzích převážně nizozemských obchodníků a umělců a záhy se vypracoval na uznávaného portrétistu a malíře náboženských i žánrových obrazů.

Na sklonku 80. let 16. století se vrátil do Německa a vstoupil do služeb bavorského vévody v Mnichově. Zlomovým okamžikem jeho kariéry bylo jmenování malířem císaře Rudolfa II. v roce 1592. Praha se Aachenovi stala novým domovem, kde pro svého náročného patrona i další prominentní klienty maloval plátna s mytologickými náměty, alegorie, portréty či miniatury na alabastru a také náboženské obrazy.