Železničáři už mohou přejít od Českých drah pod SŽDC

Praha – Převodu zhruba 9 500 zaměstnanců Českých drah pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) už nestojí nic v cestě. Smlouvu o převodu takzvané živé dopravní cesty dnes podepsali ministr dopravy Pavel Dobeš, generální ředitel ČD Petr Žaluda a Pavel Habarta, pověřený řízením Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Dokončení tohoto velmi důležitého aktu je jednou ze základních věcí nezbytných k oddělení provozovatele dráhy a dopravce a tím pádem i k zahájení transparentní liberalizace na železnici v České republice,“ řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Další kroky v restrukturalizaci české železnice, včetně sloučení dopravce a správy železnice do holdingové struktury, ale komentovat nechtěl.

Od 1. září se přesune zhruba 9 500 zaměstnanců zabývajících se obsluhou dráhy, organizováním drážní dopravy a zabezpečením dopravy z Českých drah na SŽDC. „Jedná se o pokračování procesu transformace české železnice, který byl zahájen už v roce 2002, a plně se ztotožňuje s evropskou legislativou,“ informoval Dobeš s tím, že za převod lidí budou ČD kompenzovány 389 miliony korun.

Pavel Habarta, pověřen řízením SŽDC:

„Už dneska docházelo k tomu, že SŽDC hradila obsluhu dráhy Českým drahám. Tím pádem se vlastně nic nemění, jenom  budeme platit vlastní zaměstnance.“

Podle Pavla Habarty z SŽDC je dnešní podpis smlouvy pouze vrcholem asi půlročního vyjednávání. „Mezitím jsme museli dát dohromady dalších téměř 90 smluv, které řeší jednotlivé smluvní vztahy mezi ČD a SŽDC,“ upřesnil. Pro České dráhy dohoda znamená hlavně snížení počtu zaměstnanců. Ten se nyní bude podle generálního ředitele ČD Petra Žaludy pohybovat na šestnácti tisícovkách.

Převod státních zaměstnanců schválila vláda již začátkem února tohoto roku. Na základě požadavků odborových organizací však byl termín převodu zaměstnanců odložen z poloviny roku až na začátek září.

Na přesunu se nechtěly dohodnout odbory

V minulosti převodu bránily železniční odbory, které se obávaly zhoršení podmínek zaměstnanců kvůli rozdílným kolektivním smlouvám. „Na slovenské železnici vyhodnocení tohoto dělení bylo velmi negativní a přispělo to k propadu hospodaření,“ tvrdí předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša. 

Zajištění podmínek z kolektivních smluv pro přecházející zaměstnance vyřešilo podepsání memoranda mezi vedením drah, SŽDC a odbory z 3. srpna, které zaměstnancům po zbytek roku zajistilo stejné podmínky a zaměstnanecké výhody, jaké měli u Českých drah. Jde například o kondiční ozdravné pobyty nebo systém odměňování. Podle Pejšy o podmínkách pro rok 2012 odboráři stále jednají a k dohodě zatím nedošlo.

České dráhy
Zdroj: ČT24

Odboráři přesto doufají, že se pod České dráhy jednou vrátí. Spojením SŽDC a Českých drah by totiž mohl vzniknout holding, který by snadněji konkuroval zahraničním dopravcům. „My se domníváme, že nejlepší je opravdu holding. Tuto variantu jsme byli ochotni tolerovat, jedině, že to je mezistav a návrat k holdingu,“ upozornil Pejša. Jenže ministerstvo dopravy zatím o jeho vytvoření nerozhodlo. Zvažuje totiž i další možnosti.

Přesun zaměstnanců původně navrhoval bývalý ministr dopravy Vít Bárta (VV). Počet zaměstnanců SŽDC, která v tuzemsku spravuje vlakové tratě, se po začlenění lidí od Českých drah zhruba zdvojnásobí. Dráhy nyní zaměstnávají přibližně 27 000 lidí.