Televizní a rozhlasové poplatky: Jak se přihlásit a odhlásit?

Praha - Ranní vstávání není nic milého. A tak se ho snažíme aspoň trochu si zpříjemnit. Voňavou kávou, lahodným čajem, výtečnou snídaní. A k tomu si pustíme televizi či rádio. Poslechneme si zprávy a uslyšíme hezkou písničku. Mnoho z nás k televizi usedá také večer, pravidelně v sedm na zprávy. Někteří program pečlivě vybírají a sledují jen filmy či dokumenty, které je opravdu zajímají. Ať je to tak, nebo tak, na televizi se díváme skoro všichni a stejně tak si občas pustíme i rádio, abychom si poslechli třeba pěkné písničky. Stejně jako za každou jinou službu, i za televizi a rozhlas musíme platit. A nebo to neplatí vždy?

Není rozhodující, jestli televizi sledujeme jen díky pokojové anténě, koupili jsme si satelit nebo máme kabelový rozvod, za který pravidelně měsíčně platíte. Podle zákona musí platit poplatky každý vlastník televizního či rozhlasového přijímače. Je ale jedno, jestli máme televizi v každé místnosti nebo jen jeden starý přístroj po babičce, poplatek se platí pouze z jednoho televizního přijímače.

Měsíční sazba televizního poplatku je stanovena zákonem, pro rok 2010 na 135 korun. A obdobné podmínky platí i pro užívání rádia, i tam musíme platit pouze za jediné rádio, letos 45 korun. Jiná situace je u podnikatelů, ať už fyzických nebo právnických osob. Ti platí rozhlasové a televizní poplatky z každého rozhlasového nebo televizního přijímače.

Poplatky se platí i za počítač s televizní kartou

Řečeno slovy zákona, televizní přijímač je zařízení způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Tedy kromě klasického televizoru je to také přenosný televizor, kapesní televizor, autotelevizor popřípadě i počítač vybavený kartou pro příjem televizního vysílání nebo videorekordér či DVD rekordér vybavený tunerem.

Rozhlasové přijímače jsou zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání. Kromě klasických rádií a radiomagnetofonů mezi ně patří také autorádia, mobilní telefony s rádiem nebo radiobudíky.

Přihlášení k poplatkům

Poplatky jsou splatné nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce, přičemž první platba rozhlasového nebo televizního poplatku je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická osoba stala poplatníkem.

K placení televizních i rozhlasových poplatků se musíme přihlásit, a to do patnácti dnů ode dne, kdy jsme se stali poplatníkem, tedy zjednodušeně řečeno, pořídili jsme si domů televizi či rádio. Pokud všechny své platby související s bydlením platí poplatník prostřednictvím SIPO, stačí vyplnit příslušný formulář (Přihláška k platbě televizního poplatku) a odevzdat jej na provozovně České pošty podle místa trvalého bydliště.

K platbě televizního poplatku se ale může poplatník přihlásit i přímo v České televizi, buď vyplněním příslušného tiskopisu a zasláním na adresu ČT nebo i na dálku, vyplněním on-line formuláře. Sejně tak je tomu i u poplatků rozhlasových. Přihlášku podáte na poště nebo přímo v Českém rozhlase a nebo on-line.

Odhlášení poplatníka

Jestliže vás už televize či rádio omrzí a vy se rozhodnete se jich zbavit, nemusíte samozřejmě platit poplatky, musíte tuto skutečnost ale oznámit.

„Pokud již poplatník nevlastní televizní přijímač a platil TV poplatek prostřednictvím služby SIPO, musí se odhlásit na pobočce České pošty,“ vysvětlil Petr Javorský, vedoucí správy a vymáhání televizních poplatků ČT. „Pokud se poplatník přihlásil do evidence přímo v České televizi, tak zašle vyplněný evidenční list na adresu České televize,“ doplnil. Evidenční list můžete získat buď na webu České televize nebo jej ČT zašle na požádání na vaši adresu. Obdobný postup platí opět i u rádia, příslušný formulář je k dispozici na webu věnovaném rozhlasovým poplatkům.

Nepřihlásit televizi či rádio se nevyplatí

Jestliže nesplníte svou zákonem danou povinnost, a nepřihlásíte se k placení televizních a rozhlasových poplatků, hrozí vám za to nemalá pokuta. Kromě toho že zaplatíte všechny dlužné poplatky, v případě Českého rozhlasu jste povinni zaplatit i přirážku ve výši pět tisíc korun, v případě České televizi dokonce deset tisíc korun.

Osvobození od poplatků

Pokud se poplatník dostal do tíživé finanční situace, může být od placení poplatků osvobozen. Podle zákona na to má právo v případě, že čistý příjem jeho domácnosti nepřesáhl v uplynulém čtvrtletí 2,15násobek životního minima. O osvobození musí poplatník žádat na poště, pokud poplatky platí přes SIPO. V případě, že je hradí přímo České televizi, využije Formulář pro osvobození, který je k dispozici na webových stránkách ČT. A i v tomto případě stejný postup platí pro žádost o osvobození od rozhlasového poplatku.

  • Rozhlas zdroj: Fresh Film Fest http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1041/104055.jpg
  • Logo České televize autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1409/140812.jpg