Ptačí chřipka je i v Plzeňském kraji, uhynula drůbež z chovu poblíž Přeštic

V Plzeňském kraji poblíž Přeštic potvrdili veterináři výskyt ptačí chřipky. Letos se rozšířila již do čtyř regionů a veterinární správa zaznamenala pět ohnisek. Nově se nakazila drůbež v malochovu ve vesnici Bzí. Podobně jako předchozí letošní případy patří virus k podtypu H5N8, který je nebezpečný pro ptáky a na lidi se nepřenáší.

Chovatelka z Bzí ohlásila veterinářům ve čtvrtek večer úhyn několika slepic a jednoho kohouta. Do pátku uhynulo šest z 21 kusů drůbeže, další ptáci vykazovali klinické příznaky. Podle Petra Majera ze Státní veterinární správy u nich vyšetření potvrdilo nákazu chřipkou H5N8.

Veterináři se nyní chystají zbývající drůbež z nakaženého chovu zlikvidovat. Zároveň vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, kde budou provedeny soupisy chovů drůbeže a omezí se pohyb chovaných ptáků.

Jak se chřipka do chovu v Bzí dostala, není zatím jasné, v předchozích čtyřech ohniscích ale dávali veterináři vinu divokým ptákům, kteří nákazu do chovů zavlekli. Bylo tomu tak i u ohniska v jihočeských Katovicích, kde veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky ve čtvrtek.

V ochranném a dozorovém pásmu katovického ohniska je dvanáct velkochovů, v nichž jsou desítky i stovky tisíc zvířat. Tři komerční chovy spadají do ochranného pásma v bezprostřední blízkosti výskytu nákazy.

V Jihočeském kraji bylo katovické ohnisko letos již druhé, první veterináři zaznamenali v lednu v Dlouhé Lhotě na Táborsku. Ptačí chřipka se letos potvrdila také ve Středočeském a Pardubickém kraji.

Stát kvůli snaze omezit přenos choroby zakázal v celém Česku větším chovatelům chov drůbeže ve volných výbězích, omezuje se rovněž prodej a přemisťování drůbeže. Agrární komora upozornila na to, že české drůbeží maso a vejce uváděné na trh jsou pro spotřebitele bezpečné a z pohledu konzumace nezávadné.

I když přibyla za dva dny dvě nová ohniska, veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán, uvedli již dříve. Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy.