PŘEHLED: Peníze už smí půjčovat jen tato osmdesátka firem. Desítky tisíc dalších nedostaly licenci

Z dřívějšího nepřehledného lesa či dokonce džungle nebankovních společností, které poskytovaly lidem půjčky, zbyl jen zlomek. Od počátku června jich smí legálně půjčovat jen něco přes osmdesát. Ještě počátkem loňského roku jich přitom bylo na šedesát tisíc.

Česká národní banka, která má od přijetí zákona o spotřebitelském úvěru tuto oblast na starosti, přitom posoudila přes sto žádostí (108) o povolení. Pět žádostí zamítla, dalších 19 nedotáhly do konce samotné společnosti. Jiní nebankovní poskytovatelé než ti licencovaní odteď už úvěry dávat nemůžou.

Výsledkem bylo poskytnutí oprávnění pro 84 žadatelů. V jednom případě pak bylo uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele firmě, která žádost podala po skončení vymezeného období.

Nejčastěji neúspěch společností spočíval v neúplné žádosti, nedoložení ovládajících osob, neprokázání původu finančních zdrojů, mezerách v obchodním plánu nebo nedostatcích v návrhu vnitřních předpisů upravujících postupy nebankovního poskytovatele.

Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo dříve podle odhadů přes 55 tisíc. Licencování poskytovatelů úvěrů vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016. Mezi kritéria pro udělení licence se řadí důvěryhodnost firmy, průhledné financování, odborná způsobilost nebo minimální počáteční kapitál společnosti.

Společnosti, které na trhu nabízely úvěry, musely už do 1. března loňského roku podat žádost centrální bance o licenci. Od této doby pro ně platilo přechodné období trvající do prvního června letošního roku, v rámci kterého mohly za podmínek specifikovaných zákonem podnikat dál. Žadatelé, kteří žádost podali až po prvním březnu 2017, v přechodné době nemohli spotřebitelské úvěry nabízet.

Ty společnosti, které neobdržely licenci ČNB, budou moci pouze vybírat splátky od stávajících klientů. Každá společnost, jíž ČNB udělení licence zamítla, může ale hned v červnu zažádat o licenci ČNB znovu.

„I v tomto případě ale platí, že do rozhodnutí, na které má ČNB až čtyři měsíce, nesmí taková společnost půjčovat peníze a poskytovat další úvěry,“ uvedl ředitel právního oddělení společnosti Provident Financial Martin Šváb.

Pokud se poskytovatel bez licence nepokusí získat licenci od ČNB ještě jednou, bude muset svou činnost definitivně ukončit. Pohledávky z nedoplacených půjček může buď vybrat sám, nebo je odprodat. O tom ale musí být klient vždy informován.

„To, že poskytovatel úvěru licenci nezíská, neznamená, že úvěr zanikne. Klient musí půjčku doplatit podle původně sjednaných smluvních podmínek,“ varoval Šváb.

Pokuty jsou nově omezeny stropem

Firmy v současnosti musí počítat i se zákonem o spotřebitelském úvěru, který také zpřísňuje podmínky pro poskytování úvěrů. Nařizuje povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu. Vztahuje se na všechny typy úvěrů a půjček, včetně mikropůjček do pěti tisíc korun. Omezuje také maximální pokutu za pozdní splácení.

Události: Nový zákon o spotřebitelském úvěru (zdroj: ČT24)