Nevíte jak na inovace? Poradí vám technologický skaut

Praha – Bez inovací nezvýší výrobní firmy svou konkurenceschopnost. Vlastní vývojové oddělení ale většina společností postrádá. V takovém případě může pomoci technologický skaut. V České republice úplně nová služba nabízející externí poradenství, která propojuje výzkum s praxí a zkracuje inovační cyklus firem.

Technologický skauting je jakýmsi „zlepšovatelstvím“ na objednávku. Zatímco ve Spojených státech skauti pomáhají společnostem už víc než deset let, v Evropě si tato služba teprve razí svou cestu.

V tuzemsku působí jen hrstka technologických skautů, kteří pomáhají firmám inovovat produkty nebo výrobní procesy. Potřebují k tomu velmi široké spektrum znalostí a zkušeností.

Jak ale říká jeden ze skautů Viktor Matějec, práce ho baví: „Je to průřezová záležitost, vyžaduje znalosti z nejrůznějších oborů.“ Skaut je podle něj pod neustálým tlakem si svoje znalosti doplňovat a sledovat nejnovější věci. Velmi často se ale musí vrátit i k těm zapomenutým.

Překážkou pro skauty je neznalost a ješitnost manažerů

„Největší bariérou prosazení technologického skautingu je to, že tato služba není známá. Přicházíme do firem prezentovat něco, co neznají, čeho se obávají, protože neznámé většinou vzbuzuje obavy. To je jedna z bariér a druhá z bariér je i lidská ješitnost. Manažeři mnohdy neradi přiznávají, že by potřebovali poradit,“ říká Petr Bulušek, ředitel Centra výzkumných kontraktů.

Řada českých firem si ale v současnosti uvědomuje, že nedokáže na trhu konkurovat pouze cenou. „Víc a víc firem se začíná zabývat tím, kde najít náměty na vlastní výrobky a technologický skauting je právě tou cestou, která jim může pomoci být dlouhodobě konkurenceschopné. Z tohoto důvodu se prostor na trhu pro tuto službu zvětšuje,“ dodává Bulušek. Roli v tom hraje i ekonomická krize.

Služba není levná, ale vyplatí se

Technologický skaut by mohl posílit pozici hlavně malých a středních podniků, které postrádají vlastní vývojové divize. V České republice ale doposud tuto službu objevily hlavně velké a státní firmy. Českým drahám například měl technologický skaut pomoci najít způsob, jak snížit poruchovost motorů, a tím ušetřit na nečekaných opravách. I když honoráře za takovou službu nejsou nízké, firmám se většinou vyplatí.

„Firma neinvestuje do vývoje s nejistým výsledkem, kupuje vyzkoušené řešení. Díky tomu, že odpadne čas, který je nutný na vývoj toho produktu nebo zdokonalení technologického postupu, může firma uvést výrobek rychleji. A předstihnout konkurenci,“ vysvětluje Bulušek výhody technologického skautingu.

Podle Viktora Matějce vyjde využití služeb technologického skauta firmu levněji, než kdyby si výrobek inovovala sama. Dojednaná cena za poradenství je fixní, podnik proto ušetří na mzdových a režijních nákladech. V případě neúspěchu si navíc skaut neúčtuje za svou práci žádnou odměnu.

Ekonomika + (zdroj: ČT24)