Kupujete zájezd? Smlouvu se nestyďte doplňovat

Praha – Léto se blíží a ruku v ruce s ním přichází i doba vytoužených dovolených, ať už v zahraničí nebo třeba v Česku někde u pěkného rybníčku nebo třeba v horách. Protože více než polovinu veškerých dovolených Češi realizují za pomoci cestovních kanceláří, měli bychom vědět, jaké náležitosti má mít cestovní smlouva a co všechno bychom si do ní měli nechat zapsat, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením. A jak je to například s pojištěním, které nám cestovky někdy nutí hlava nehlava?

V cestovní smlouvě, na základě které turisté vyráží na zakoupený zájezd, by ze zákona nemělo chybět označení smluvních stran, tedy klienta a cestovní kanceláře. Dále by měl být ve smlouvě přesně vymezen také zájezd, na který turista vyráží. Chybět by neměly především termíny jeho zahájení a ukončení. A tady pozor! Cestovní kanceláře musí podle evropských regulí uvádět počet dní zájezdu, v tom ale může být háček. Ze zákona se prvním dnem zájezdu rozumí kalendářní den, kdy nastoupíte na zájezd, tzn. např. odlet z Česka ve 23:30 je prvním dnem zájezdu. Přílet zpět v 00:30 ráno je pak posledním kalendářním dnem zájezdu. Zájezd tak může mít třeba 8 dní, ale jen 6 celých nocí. V případě, že cestovka počet nocí neuvede automaticky, měl by se na něj klient proto rozhodně ptát.

Kromě délky trvání zájezdu by se ve smlouvě měl také objevit seznam služeb, které jsou součástí dohodnuté ceny, a místo, kde budeme naši dovolenou trávit. Toto vymezení nemusí být uvedeno explicitně, postačí odkaz na číslo zájezdu v katalogu, avšak pouze za předpokladu, že klient má katalog k dispozici. Nezbytnou náležitostí smlouvy je samozřejmě i cena, kterou musí turista za dohodnuté služby zaplatit včetně časového rozvrhu plateb a výše záloh.

Cestovní kancelář musí klienta ve smlouvě dále poučit o tom, jak má uplatnit své nároky v případě porušení povinností cestovní kanceláře. Specifikována musí být i výše odstupného, které musí zákazník uhradit v případě, že se rozhodne od smlouvy odstoupit.

Další náležitosti cestovní smlouvy

  • Jestliže jsou součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, musí smlouva obsahovat údaje o počtu a výši těchto plateb.
  • Zahrnuje-li zájezd ubytování, musí smlouva specifikovat jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky.
  • Je-li součástí zájezdu doprava, pak musí smlouva obsahovat informace o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku a údaje o trase cesty.
  • Pokud zájezd obsahuje stravování, musí být ve smlouvě vymezen jeho způsob a rozsah.
  • V případě, že je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, musí být i toto uvedeno ve smlouvě, a to včetně lhůty, ve které cestovka musí zákazníka o zrušení zájezdu informovat.

V případě, že si povaha zájezdu vyžaduje stanovení podmínek, které musí jeho účastník splňovat, musí být ve smlouvě vypsány a doplněny i o lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něj zúčastní jiná osoba.

Slibuje cestovka pokoj s výhledem na moře? Šup s tím do smlouvy

Návrh cestovní smlouvy nám předkládá cestovka. Pokud ale nejsme se smlouvou spokojeni, chceme ji doplnit, neměl by to být problém. „Doporučujeme, aby si klient nechal do smlouvy maximálně specifikovat důležité body zájezdu. Tím mám na mysli například, zda-li má být zajištěn pokoj s výhledem na moře, jak daleko má být pláž od hotelu, služby animátora, dětské bazény apod.,“ radí viceprezident Asociace cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. „Pakliže si klient připlatil například za pokoj s výhledem na moře a cestovní kancelář mu toto odmítá dopsat do cestovní smlouvy, měl by jít jinam,“ dodal.

Může za nás na dovolenou vyrazit někdo jiný?

Někdy dovolenou na poslední chvíli překazí třeba nemoc nebo to, že nedostaneme v práci slíbené volno. V takovém případě vyvstává otázka, zda místo původního zákazníka může na zaplacený zájezd vyrazit někdo jiný. Občanský zákoník, který problematiku zájezdů upravuje, tuto možnost dovoluje. Stanovuje však několik podmínek:

  • Zákazník musí změnu cestovní kanceláři oznámit písemně před zahájením zájezdu.
  • Oznámení musí obsahovat souhlas náhradníka s cestovní smlouvou.
  • Pokud je v cestovní smlouvě stanovena lhůta, ve které je možné měnit účastníka zájezdu, případně podmínky, které musí splňovat, může ke změně dojít pouze v této lhůtě a při splnění vymezených podmínek.
  • Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení dohodnuté ceny zájezdu a uhradit musí také náklady, které cestovní kanceláři v souvislosti se změnou účastníka prokazatelně vzniknou.

Dovolená v balíčku s pojištěním

V posledních letech také cestovní kanceláře s oblibou nabízí dovolenou v balíčku s cestovním pojištěním. Pokud si klient neobjedná pojištění, nedosáhne například na některé slevy. Jenže ruku v ruce s tím, jak Češi stále častěji vyjíždějí na dovolené do zahraničí, pořizují si celoroční pojištění, které většinou vyjde levněji. Vyplatí se v takovém případě sjednat si ještě jedno pojištění, když se nám na obzoru rýsuje vidina lákavé slevy? Anebo co když jsme zrovna zapomněli, že máme u banky sjednané cestovní pojištění, je důvod k panice?

„V případě tzv. souběhu dvou pojistek je pojistné plnění poskytováno z obou pojistek,“ řekl portálu ČT24 mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral. Nastat podle něj mohou dvě varianty. V případě tzv. škodového pojištění, kam spadá např. pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, zavazadel nebo storna zájezdu, se plnění poskytuje z obou pojistek v poměru sjednaných limitů. Pokud jde o obnosového pojištění, tedy např. úrazové pojištění, zaplatí obě pojišťovny klientovi sumu v rámci sjednaných limitů plnění. V tomto případě tedy dostane klient více, než kdyby měl uzavřenu jen jednu pojistku.

Pro klineta by neměla být složitější ani komunikace se dvěma pojišťovnami. Podle Zavorala za něj buď všechno vyřeší asistenční služba, pokud se na ni obrátí, nebo pojišťovny po návratu do vlasti.

Dovolenkový speciál portálu ČT24

Dovoleným se budeme věnovat i v dalších článcích Poradny portálu ČT24. Již příští sobotu vám poradíme, kdy vyměnit peníze na dovolenou. V dalších dílech se pak podíváme třeba na to, jak reklamovat nevydařený zájezd nebo jaká máme práva v letecké dopravě.

Vydáno pod