I bez jádra může Česko snížit emise do roku 2020 o 20 procent, tvrdí Bursík

Praha - Česká republika může do roku 2020 uspořit v porovnání se situací z roku 2005 až 20 procent emisí skleníkových plynů, a to i bez toho, že by stavěla nové jaderné reaktory. Vyplývá to z návrhu klimatické politiky, kterou ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík předá novému premiérovi Janu Fischerovi. Koncepční materiál by se měl podle něj stát podkladem pro práci Strategicko-energetické rady vlády (SERV), která má během vlády úřednického kabinetu nastartovat diskusi o budoucnosti české energetiky.

Snížení emisí o pětinu by mohly přinést úspory v pěti oblastech lidské aktivity - v průmyslu, dopravě, energetice, zemědělství a v domácnostech. Zhruba stejný pokles emisí zaznamenalo Česko mezi rokem 1990 a současností. Roční náklady na zavedení všech úsporných opatření budou podle scénáře ministerstva životního prostředí v roce 2020 dosahovat zhruba 700 milionů eur (v přepočtu asi 18,6 miliardy korun).

Kde se dá šetřit?

  • Hospodárné nakládání s teplem a elektřinou v průmyslu ušetří 4 miliony tun emisí.
  • Doprava má potenciál uspořit 3 miliony tun emisí.
  • Opatření v zemědělství, např. zalesnění části nevyužívané zemědělské půdy sníží emise o pět milionů tun.
  • V energetice je možné ušetřit 13 milionů tun emisí díky dalšímu rozvíjení obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla výrobě elektřiny ze zemního plynu.
  • Úsporami v domácnostech a komerční sféře je možné snížení emisí o šest milionů tun.

Pokles o dalších osm milionů tun, což se rovná šesti procentům vypouštěných emisí, by podle Bursíka znamenala dostavba jaderné elektrárny Temelín. „Cílem ministerstva ale bylo ukázat, že úspor lze dosáhnout i jinak,“ konstatoval odstupující ministr.

Součástí Bursíkova materiálu jsou návrhy opatření na všech úrovních. Končí u způsobu užívání elektrospotřebičů či výměny klasických žárovek za úsporné. Autoři německé klimatické koncepce, se kterými české ministerstvo při vytváření svého návrhu spolupracovalo, například vypočítali, že díky výměně všech žárovek v Německu by byla ušetřena kapacita jedné jaderné elektrárny.

Jak je na tom Česko s emisemi?

  • Produkuje 146 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně.
  • Produkce Česka představuje asi 0,3 procenta celkového množství emisí vypuštěných na celém světě.
  • V přepočtu na jednoho obyvatele patří Česko s 14,5 tuny na hlavu mezi největší znečišťovatele.

Koncepci, kterou šéf zelených nyní předá Fischerovi, chce využít ale také v případě, že jeho strana uspěje v říjnových volbách. V takovém případě se chce Bursík ucházet také o kompetence v oblasti obnovitelných zdrojů, které nyní spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Tamní úředníci podle Bursíka totiž ohromný potenciál obnovitelných zdrojů nepochopili a tématu se nevěnovali.