Banky budou odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu, rozhodla ČNB

Banky budou odvádět více peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka totiž zvýšila od října 2022 takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,5 procenta. O rozhodnutí informovala centrální banka v tiskové zprávě. Již v květnu rada ČNB zvýšila s účinností od července 2022 sazbu na jedno procento. Aktuálně je uplatňovaná sazba 0,5 procenta. Ta platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Česká národní banka zároveň konstatovala, že v případě pokračování rychlé dynamiky poskytování úvěrů a zvyšování rizik v bilancích bankovního sektoru je připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby. Naopak v případě, že se ekonomická situace opět zhorší, například kvůli další vlně pandemie, bude ČNB připravena rezervu opět snížit či bezprostředně a plně uvolnit.

„Bankovní rada rozhodla o zvýšení sazby letos již podruhé vzhledem k odeznění akutní fáze pandemie, zlepšujícím se očekáváním, historicky rekordním objemům úvěrů na bydlení provázeným překotným vývojem na trhu nemovitostí a vysoké úrovni dříve akumulovaných rizik v rozvahách bank,“ uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů. Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.

Centrální banka proticyklickou kapitálovou rezervu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 procenta.