V Praze se vypráví lidské dějiny – začíná kongres orální historie

Praha - Vyprávění pamětníků jako důležitý historický pramen zkoumá poměrně mladý vědecký obor nazvaný orální historie. Špičky tohoto oboru bude v Praze hostit Mezinárodní kongres orální historie, který začíná dnes. Potrvá do 11. července a sejdou se na něm odborníci ze 70 zemí světa.

Vyprávění pamětníků o dávných časech zaznamenává a zkoumá mladá vědecká disciplína orální historie. Právě ústně tradované vzpomínky jsou tématem kongresu, který 7. července začíná v Praze, pořádá ho Česká asociace orální historie. 

Orální historie se soustředí na osobní výpovědi. „Jde nám o to podívat se na každého jednotlivce zvlášť, jakým způsobem on sám hodnotí své kroky v dějinách, na pozadí velkých dějin,“ vysvětluje Hana Pelikánová, organizátorka kongresu. Pamětnické vyprávění velké dějiny polidšťuje a připomíná, že jsou v první řadě spletené z jedinečných lidských příběhů.   

Reportáž Petra Viziny (zdroj: ČT24)

Orální historie

…je kvalitativní výzkumná metoda v rámci společenských věd. Umožňuje popsat dějiny jako obraz lidské minulosti vyjádřený slovy. Vědci zaznamenávají rozhovory s pamětníky, a získávají tak obraz o minulosti. Důraz se klade na osobní prožitky.