Strojvedoucí čekají náročnější zkoušky

Praha – Strojvedoucí budou mít více práce se získáváním licence na své povolání. Zpřísnění podmínek pro jejich práci přinese novela zákona o drahách, kterou ve třetím čtení schválila Poslanecká sněmovna. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, budou muset železniční dopravci vydávat strojvedoucím osvědčení přesně stanovující, na kterých traťových úsecích a typech lokomotiv mohou jezdit. Před získáním nového osvědčení však budou muset strojvedoucí vždy absolvovat lékařské a dopravněpsychologické vyšetření. V mezinárodní dopravě si budou muset strojvedoucí vyměnit průkazy do konce roku 2015, ve vnitrostátní už v roce 2012.

Ne všichni strojvedoucí jsou s novelou zákona spokojeni. Nejvíce se obávají jazykových zkoušek. Znalost cizího jazyka bude nově povinná u „fírů“, kteří zajíždějí do pohraniční stanice.

Právě zajíždění českých lokomotiv a strojvedoucích do zahraničí je ale jedním z důvodů, proč se zákon mění. Podle ministerstva dopravy budou moci čeští dopravci vydávat po řádném přezkoušení osvědčení i pro cizinu.

Zákon změní také pravidla pro schvalování nově vyrobených kolejových vozidel. Jiné budou požadavky například na komunikační zařízení. Mírnou liberalizaci trhu může novela přinést v mezinárodní osobní dopravě. Pokud dnes chce dopravce jezdit přes hranice, musí mít v cílovém státě pobočku nebo alespoň organizační složku zapsanou v obchodním rejstříku. Nově to nebude nutné.

Vydáno pod