Spolek z Ústecka podal žalobu na stát kvůli programu na zlepšování ovzduší

Spolek Stop tunelům podal žalobu na ministerstvo životního prostředí. Vadí mu podoba Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad a domáhá se, aby soud program zrušil.

Spolek tvrdí, že program je nekonkrétní a nedojde tak ke splnění požadovaných limitů. Spolek zastupuje sdružení právníků Frank Bold. Řízení bylo zahájeno počátkem srpna. ČT to zjistila ze soudní databáze.

V červenci se k obdobnému kroku uchýlilo občanské sdružení Čisté nebe, které se žalobou na ministerstvo životního prostředí domáhá zrušení Programu zlepšování kvality ovzduší pro Ostravsko. Ministerstvo by pak podle sdružení muselo přijmout nový program.

Ministerstvo: Zrušení programů by nebylo dobrou zprávou

S oběma návrhy na zrušení programů se nyní ministerstvo seznamuje. „Programy spolu s ministerstvem životního prostředí vytvářely, a odsouhlasily je dvě skupiny odborníků (jak při přípravě programů, tak v rámci posuzování vlivů koncepce na životní prostředí) z komerční sféry, akademické, nevládní i z řad našich resortních organizací – například Český hydrometeorologický ústav, kteří na základě navržených opatření potvrdili, že jejich realizace povede ke zlepšení ovzduší do roku 2020,“ uvedla na dotaz ČT mluvčí resortu Jana Taušová.

Proces projednání programů byl podle mluvčí velmi otevřený a demokratický a umožnil dotčené veřejnosti se efektivně zapojit.

„Zrušení programů by nebylo dobrou zprávou pro občany, znamenalo by to především odklad realizace tolik důležitých opatření uložených krajům a obcím, která jsou v programech obsažená, a jejichž realizace povede v dotčených oblastech ke zlepšení ovzduší do roku 2020,“ dodala mluvčí.

Povinnost vytvořit Programy zlepšování kvality ovzduší pro lokality s překročenými imisními limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší. Programy byly vydávány od roku 2002 podle předchozího zákona o ochraně ovzduší, naposledy aktualizovány byly v roce 2012. Dříve je připravovaly krajské úřady. Nový zákon o ochraně ovzduší ale doznal změn, nově je vydává už ministerstvo ve spolupráci s krajskými úřady a prostřednictvím opatření obecné povahy.