Soňa Vladařová: Dobrá volba chce řešit kauzu OKD

Soňa Vladařová hostem Událostí, komentářů (zdroj: ČT24)

Volební program Dobré volby 2016 vznikal z čistého stolu, ale jednou z inspirací byl program lídra britské Labouristické strany Jeremy Corbyna. V pořadu Události, komentáře to prohlásila Soňa Vladařová, která vede pražskou kandidátku uskupení. V předvolebním rozhovoru dále uvedla, že strana se chce kromě jiného věnovat tématům, která prosazuje majitel skupiny Arca Capital Pavol Krúpa, který Dobrou volbu podporuje. Jedná se například o kauzy OKD nebo Agrobanka.

Jste pro přijetí eura?

Nejsme pro přijetí eura, protože si myslíme, že pro firmy, které exportují, by to mohlo být výhodné, ale pro občany to výhodné nebude, protože by se jednorázově zvedla cenová hladina.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Tento problém je potřeba rozdělit do dvou rovin. Jedna rovina je pomoct lidem v nouzi a lidem, kteří se chtějí etablovat. A tento problém je primárně potřeba řešit v zemích, kde tyto problémy vznikají. Druhý problém je ten, že pokud sem lidé jdou za nějakým ekonomickým prospěchem, tak to by se mělo určitě omezovat.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Jsme pro znovuzavedení v určité omezené míře, například do jednoho roku. S tím, že by zde mohla být alternativa civilních služeb, například ve zdravotnictví, pro humanitární účely a podobně.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Určitě nechceme jít se subjektem, který má extremistický směr.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Tuto otázku bych nechala na občany, protože je to přímá volba prezidenta, tak nechť si občané, prosím, vyberou a pečlivě zváží, koho chtějí mít na postu reprezentanta České republiky.

Začnu věcí, která tady zaznít musí. Vaším mecenášem a podporovatelem je finančník Pavol Krúpa, který je majitelem investiční skupiny Arca Capital. Je tomu tak?

Ano.

Vy sama jste investiční ředitelka Arca Capital.

Ano.

Lídr jihomoravské kandidátky je inženýr Pavel Makovec, předseda představenstva Arca Capital CEE. Lídrem středočeské kandidátky je Martin Kuruc, člen představenstva společnosti FC Financial Group Arca Capital, moravskoslezský kraj a Milan Petráš, business partner FC Financial Group Arca Capital. Na mě to působí jako by společnost Arca Capital chtěla vstoupit do politiky.

Samozřejmě jsem tuto otázku čekala.

Tak máte připravenou odpověď.

Je to v podstatě tak, že když jsme se rozhodli vstoupit do politiky a pan Krúpa učinil rozhodnutí, že bude, řekněme, mecenášem a podporovatelem strany Dobrá volba, tak jsme dávali dohromady tým lidí, kteří by byli schopni a ochotni jít na kandidátky a kandidovat. Takže ano, máte pravdu, na kandidátkách naleznete část mých kolegů.

obrázek
Zdroj: ČT24

To znamená část firmy Arca Capital. Nakolik je to strana, jejímž hlavním cílem je hájit zájmy Arca Capital a pana Pavola Krúpy?

Já bych odpověděla takto. Některými z hlavních témat jsou témata, kterým se věnoval i Pavol Krúpa v rámci jeho činnosti. To je zejména vyvedení a tunelování finančních zdrojů z České republiky, typu známé kauzy jako OKD a Agrobanka. Tato témata jsme částečně převzali do našeho volebního programu, nicméně máme jako většina stran klasický volební program, máme své volební desatero, které obsahuje nejenom tato témata, ta jsou tam v podstatě jedním jediným bodem, ale obsahuje další standardní klasické obory a oblasti, které chceme v rámci naší kandidatury řešit.

Jedním bodem, to je pravda. Je to první bod. Můžu ho citovat: „Naše peníze mají zůstat doma. Zamezení nadměrnému vyvádění zisků a příjmů mimo Českou republiku.“ Což je pro diváky, kteří neznají souvislosti, jasný odkaz na, řekněme, pohled pana Krúpy na fungování pana Bakaly. To znamená, že to je pro vás to klíčové?

Ano, je to jedním z těch klíčových témat. Je to i z toho důvodu, že se jedná o potencionální velké množství peněz, až desítek miliard. V této oblasti byly podniknuty významné kroky, jak u Evropské komise, tak u českých soudů a českých úřadů, nicméně na úrovni privátního subjektu jsme došli na nějakou hranici a bez zapojení českého státu, i když jsme se o to pokoušeli, jednali jsme s českým státem, nebylo možné a není možné v těchto krocích úspěšně pokračovat a úspěšně je dokončit.

Rozumím tomu správně, že vy jste v soukromém sporu dospěli do určitého stadia, který už byl na nějaké vaší hranici, a jako jediný možný další krok jste se rozhodli, že půjdete do politiky, abyste mohli pokročit v tom vlastním soukromém sporu?

Jako paralelní krok, protože samozřejmě v těch aktivitách se pokračuje i za soukromý subjekt.

Je tohle důvod, proč by měli lidé vstupovat do politiky, proč by vás měla zajímat správa věcí veřejných?

Je to jedním z bodů našeho desatera. Ano, je na prvním místě. Nejsou zde jenom kauzy OKD a Agrobanka. Privatizací a prodejů státních podílů bylo v minulosti určitě více. Toto jsou kauzy, které se v rámci dlouholeté činnosti podařilo rozkrýt, ale takových kauz určitě najdeme více.

Nakolik předpokládáte, že uspějete, a nakolik je pro vás důležitější, že se o vás a o tom problému mluví?

Já to stočím na osobní rovinu, protože jsem dlouho zvažovala kandidaturu za Dobrou volbu s tím, že jsem si sama vyhodnotila, že mám za sebou nějaký životní příběh, chci v této zemi ještě aktivně působit, a proto mám chuť věci měnit, a proto jsem šla do kandidatury za Dobrou volbu.

Pojďme k programu, například mě zaujalo: „Prosadíme rychlé budování chybějících úseků dálniční sítě tak, aby každý rok bylo uvedeno do provozu minimálně 70 kilometrů nových dálnic. Cílem je dokončení sítě do roku 2030.“ Mě by zajímalo, jak to chcete udělat, a proč zrovna 2030?

Problém dálnic všichni vnímáme, všichni jezdíme po České republice. Myslím, že velkou měrou se na tom podílí, jak jsou zakázky na dálnice přidělovány, takže si myslím, že je potřeba zapracovat na přidělování zakázek a potom na kontrole kvality prací. To je hodně důležité, aby se neupisovaly time sheety na úkor peněz, občanů a délky samozřejmě.

A proč zrovna datum 2030?

Máme rok 2017 a myslíme, že je to prostě nějaký milník, který vychází z našich názorů.

Jeremy Corbyn
Zdroj: PETER NICHOLLS/Reuters

Inspirovali jste se nějakou politickou stranou nebo programem?

Částečně jsme se určitě inspirovali, protože program jsme tvořili úplně z čistého stolu, takže například pro mě jednou z inspirací byl program Jeremyho Corbyna. Do jisté míry samozřejmě, protože nejsme Velká Británie, ale ano, částečně byla inspirace v Jeremy Corbynovi.

Mě zaujalo to datum, protože jsem si vzpomněl, že jsem ho neviděl poprvé. Z vašeho programu jsem citoval: „Prosadíme rychlé budování chybějících úseků dálniční sítě tak, aby každý rok bylo uvedeno do provozu minimálně 70 kilometrů nových dálnic. Cílem je dokončení sítě do roku 2030.“ TOP 09 říká: „V silniční dopravě považujeme za prioritu do roku 2030 dostavbu české dálniční sítě, jelikož chybí dokončit asi 900 kilometrů. Je nutné ročně uvádět do provozu zhruba 70 kilometrů dálnic.“ Pak tam máte například: „Za nejdůležitější priority z hlediska celostátních dopadů považujeme výstavbu D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Mohelnicí.“ A pak dodatek: „Prioritou je dostavba Pražského okruhu.“ TOP 09: „Nejcitelněji postrádáme chybějící části Pražského okruhu, úsek D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Mohelnicí.“ A pak tam máte třeba větu: „V oblasti letecké dopravy budeme podporovat výstavbu nové paralelní dráhy na Letišti Václava Havla v Praze.“ TOP 09 říká: „V letecké dopravě považujeme za prioritu vybudování paralelní dráhy na pražském Letišti Václava Havla.“ Kde se vzala ta neuvěřitelná shoda s tím programem?

Oba víme, kam směřujete. Já to záměrně stočím na jiný dokument, na naše volební desatero, které visí na našich webových stránkách, a to jsou naše programové priority.

A odpověď na moji otázku?

Máme pana předsedu Lukšu. Asi bude lépe se zeptat jeho.

Ano, pojďme dodat, že Pavol Lukša v letech 2009 až 2015 byl místopředseda strany TOP 09. „Chceme být platným členem EU, ale budeme prosazovat její reformu.“ Další z bodů ve vašem programu. Jakým způsobem?

Evropská unie je samozřejmě složitý fenomén. Myslíme si, že Evropská unie by se měla zamyslet a zvolit si jasně priority. Priority vidíme asi ve třech oblastech, a to jest samozřejmě obrana a bezpečnost. To asi řeší všechny strany. A v rámci nějakého prostoru, kdy tady máme východ, západ a my jsme někde uprostřed a ten celek se nazývá Evropská unie, tak to vnímáme jako prioritu.

A naše pozice v rámci Unie by měla být jaká?

Jsme stát, který se úplně sám bránit asi nezvládne. Máme 10 milionů obyvatel, takže určitě potřebujeme být pod nějakým deštníkem. To se ukázalo koneckonců po druhé světové válce, kdy nás zase západ prodal východu a tak podobně. Tak abychom nebyli jako Česká republika nějakým způsobem vláčeni buď na východ, nebo na západ. Myslím, že my bychom měli mít tu myšlenku a být zachováni v tom evropském prostoru.

A v rámci Evropské unie? Jádro, rovnocenný partner?

Vidím to tak, že bychom se měli snažit být rovnocenným partner, i když jsme, dejme tomu, malý stát, ale myslím, že bychom měli být hrdí. Myslím, že bychom měli být hrdí hodně sami na sebe, protože tady máme, a za tím si stojím, hodně chytrých lidí. Náš výzkum, vývoj, naše technologické inovace jsou pořád velmi cenné. A to bychom měli podporovat a prosazovat v rámci Evropské unie.