Rozsudek Nejvyššího soudu v kauze Peroutka: Žaloba musí směřovat na jedno z ministerstev

Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová neměla v případu Peroutka žalovat prezidentskou kancelář, ale jedno z ministerstev. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze, které kauzu dříve řešily, to měly včas rozpoznat a rozhodnout, který resort je za jednání prezidenta odpovědný. Vyplývá to z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu (NS), který má Česká televize k dispozici. NS případ vrátil obvodnímu soudu k novému projednání.

Odůvodnění rozsudku má skoro třicet stran. Důvod, proč se právní spor vrací tam, kde před třemi lety začal, je ale skryt jen v několika málo odstavcích odborného právnického textu v samém závěru: „I prezident republiky je státním orgánem. (…) Výkon jeho pravomoci, byť je zde představován jeho veřejným politickým projevem jako prezidenta republiky, je třeba posuzovat jako úřední postup, který může vést ke vzniku újmy a založení odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti.“

Konkrétně v této kauze prezident Miloš Zeman pronesl výroky na adresu novináře Ferdinanda Peroutky při výkonu prezidentské pravomoci, tedy při projevu hlavy státu na konferenci. Takový projev nepokládá NS za vybočení z prezidentských pravomocí. Proto měly nižší soudy projednat žalobu Terezie Kaslové podle zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci z roku 1998, a ne podle občanského zákoníku.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu by tak případ mohlo řešit ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo financí. Právě zákon o odpovědnosti státu totiž říká, že za újmu způsobenou úředníky jednajícími za některý konkrétní resort je odpovědné právě dané ministerstvo.

V případě kauzy novináře Ferdinanda Peroutky tedy bude muset Obvodní soud pro Prahu 1 nejprve zvážit, jestli případ patří pod ministerstvo spravedlnosti. Pokud ne, bude se muset s žalobou Terezie Kaslové vypořádat ministerstvo financí.

„Není-li možno příslušný úřad určit, jedná za stát ministerstvo financí. (…) Závěr soudů obou stupňů o tom, že v posuzované věci je povolána jednat za stát jako organizační složka Kancelář prezidenta republiky, tedy nelze, s ohledem na citovanou právní úpravu, pokládat za odůvodněnou a zákonu odpovídající,“ napsal předseda senátu Pavel Pavlík v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu.

Odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu si můžete přečíst zde.

Terezie Kaslová podala žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1 v dubnu 2015. Po prezidentské kanceláři se domáhala omluvy za výroky, ktreré na adresu jejího děděčka, prvorepublikového spisovatele a novináře Ferdinanda Peroutky, pronesl v lednu 2015 prezident.

Miloš Zeman v projevu na pražském fóru k holocaustu hovořil i o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu, a o jejich fascinaci tímto zrůdným učením. O Peroutkovi řekl, že napsal v časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Zároveň mu přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Posléze se ale ukázalo, že autorem tohoto výroku je Jan Stránský.

Zeman: Peroutka v určité fázi podlehl nacistické ideologii

Článek z Přítomnosti Pražský hrad ani přes snahu prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nedokázal v archivech objevit. Zeman se omluvil pouze za to, že článek nebyl nalezen. Fascinaci Peroutky nacismem se ale snažil mluvčí Ovčáček dokázat dalšími texty, které uznávaný novinář napsal.

V souvislosti se současným rozhodnutím Nejvyššího soudu Miloš Zeman ve středu na Žofínském fóru řekl, že považuje za chybu, že citoval článek Ferdinanda Peroutky, který se nemůže najít. Podle Zemana byl Peroutka bezesporu velký novinář, který ale v určité fázi podlehl nacistické ideologii.