Poukazy za zrušené zájezdy i možnost státnice on-line. Zeman podepsal balík protipandemických zákonů

Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal několik zákonů, které v uplynulých dnech schválili senátoři. Cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy kvůli koronaviru vydávat klientům poukazy, mění se například i pravidla insolvencí a exekucí a omezena bude maximální výše úroků u dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů. Informoval o tom Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Cestovní kanceláře dostanou možnost odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Klienti místo peněz dostanou poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Poukazy budou také chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Vydávat se budou muset bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí kancelář nabídnout bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, cestovní kancelář bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy.

Cestovní kanceláře možnost vydávat poukazy vítají, ale k zákonu mají výhrady. Obávají se ho například ty kanceláře, které pořádají výlučně školní zájezdy. Bojí se toho, že bude pro ně zákon likvidační. 

Kolem maturity a nástupu na vysokou je jasněji

Prezidentský podpis pod další vládní normou umožňuje lepší manipulaci s akademickým rokem. Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Maturitní zkoušky by se podle jiné, už účinné úpravy měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy. Za současné situace s ohledem na plán otevírání škol počítá ministerstvo školství s prvními maturitami po 1. červnu.

Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku. Vysoké školy budou moci podle předlohy také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.

Státní zkoušky na vysokých školách a obhajoby dizertačních prací se budou moci konat i prostřednictvím internetu. Podmínkou je, aby šlo o komisionální zkoušení. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit ani na dálku, měly by být po otevření škol.

Exekuce dostanou stopku

Kvůli pandemii koronaviru se mění i pravidla insolvencí a exekucí. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí. 

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, ve kterých nemá dlužník trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti bude navíc už nastálo možná až u dluhů nad 100 tisíc korun místo současných třiceti tisíc.

Omezí se i sankce, pokud dlužník prokáže, že kvůli koronaviru není schopen závazek splácet. Omezení bude platit do konce června, sankční úrok by podle nynějších podmínek mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Strop pro výši úroků

Maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů bude omezena, platí to i pro výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Toto zatím platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Změny byly připraveny kvůli koronavirové krizi, ale jejich platnost bude delší. Směřují totiž proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách, případně na zajištění nesplaceného úvěru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o nich mluvila jako o úvěrových predátorech.

Prezident Zeman podepsal i zákon, který umožní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ručit za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům. Záruky mají za cíl posílit platební schopnost podniků, které se orientují na vývoz. 

ČNB bude moci obchodovat s pojišťovnami nebo penzijními fondy

Po podpisu prezidenta se také rozšiřují obchodní pravomoci České národní banky. Ta bude moci do konce příštího roku obchodovat cennými papíry s delší splatností a také uzavírat obchody s více institucemi než dosud – s pojišťovnami nebo penzijními fondy a dalšími investory. Obchodovat bude moci se všemi aktivy, se kterými se na finančních trzích obchoduje, například s drahými kovy.

Změna zákona o ČNB neumožňuje centrální bance nakupovat státní dluhopisy na primárním trhu, tedy přímo od státu při jejich vydávání. V současnosti může ČNB obchodovat pouze s nástroji se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Schválení novely toto omezení ruší.

Centrální banka již dříve uvedla, že dosavadní platné znění zákona jí sice umožňuje od bank nakupovat, a naopak jim prodávat státní dluhopisy bez ohledu na jejich splatnost. Pokud jde však o ostatní cenné papíry, zákon omezuje ČNB na obchody na peněžním trhu, tedy na obchody s nástroji se splatností do jednoho roku.

Vydáno pod