Nymburk chce přestavět prostor u nádraží

Nymburk – Prostor před nymburským hlavním nádražím čeká rekonstrukce. Město ho chce odkoupit od Českých drah, kterým zatím patří, nahradit stávající autobusové nádraží moderním terminálem propojeným s nádražní budouvou a vytvořit nové parkoviště. Současně chce město pomoci drahám s hledáním nájemníků do prázdných komerčních prostor nádražní budovy.

Nymburská radnice chce od drah koupit oblast od podchodu k nadjezdu. Zda v ní něco vznikne ale závisí na tom, zda se městu podaří získat evropskou dotaci. Pokud uspěje, má velké plány. „V první fázi se budeme snažit vybudovat nové parkoviště a stanoviště autobusů. Ve spolupráci s Českými drahami pak v další etapě zmodernizujeme odbavovací terminál,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Stav nádražní budovy má dále vylepšit pronájem komerčních prostor, které dnes zejí prázdnotou, což výrazně poškozuje výsledný dojem. „České dráhy nám předložily návrh nájemní smlouvy. Radnice se nyní bude snažit nabídnout uvedené prostory soukromníkům, a to například prostřednictvím hospodářské rady,“ poznamenal místostarosta Vocásek.

O rekonstrukci nymburského hlavního nádraží a přilehlého prostoru se hovořilo už dříve v souvislosti s projektem Českých drah Živá nádraží. Město nechalo v roce 2005 vypracovat urbanistickou studii terminálu. Kvůli organizačním změnám v ČD a odsunutí projektu Živá nádraží se však projekt neuskutečnil.