Na českých školách se podvádí zcela běžně

Praha – Přes 90 procent českých vysokoškoláků ve škole nějakým způsobem podvádělo. Zatímco pouhých pět procent Američanů použilo při testu tahák, v Česku je číslo 14krát větší. Vyplývá to z průzkumu, který provedli tři akademici z Jihočeské univerzity a University of New York in Prague. Podle autorů průzkumu je pravděpodobné, že ti, co podvádí ve škole, budou více podvádět i v pracovních podmínkách.

Akademici provedli dvě pilotní studie v roce 2011 a 2012 a porovnávali, jak čeští vysokoškoláci podvádění vnímají a zda sami podvádí. Na anketu odpovídali studenti ze dvou pražských fakult a z Jihočeské univerzity. Odpovědi byly porovnány s americkým souborem. 

„Ptali jsme se na 12 různých situací, které vnímáme jako podvádění – jestli na samostatných úkolech spolupracují s jinými studenty, jestli by vydávali práci z internetu za svou, zda používají taháky a podobně. Ptali jsme se, zda to vnímají jako podvádění, jak moc a jestli se během svého studia takto chovali,“ uvedl jeden z autorů průzkumu klinický psycholog Marek Preiss.

Nejčastěji čeští studenti podvádí, když samostatné práce vypracovávají společně se spolužáky. „Studenti mají tendenci spolupracovat s kolegy. Za podvod to považují pouhá 2 procenta z nich, zatímco v USA to jako podvod vnímá celých 47 procent,“ uvedl Preiss. Ale i ve všech ostatních zkoumaných kategoriích podváděli čeští studenti násobně více než jejich americké protějšky. 

Klinický psycholog Marek Preiss hostem Studia 6 (zdroj: ČT24)

V Čechách je podvádění v podstatě akceptováno

„V USA se mnohem více mluví o tom, že podvádění není v pořádku. Školy mají předpisy, které přísně dodržují. V Čechách se o tom mluví méně a je to více akceptováno,“ uvedl autor výzkumu. Podle Preisse hraje roli i velikost tříd, osobní kontakt učitele se žáky a smysluplnost toho, co se studenti učí. „Třídy by mohly být menší, vztahy mezi studenty a učiteli osobnější, o podvádění by se mělo více mluvit a mělo by být více zakotveno ve školních řádech,“ navrhuje Preiss řešení. 

Čeští studenti přitom vnímají podvádění podobně jako jejich američtí kolegové – kromě zmíněné domácí spolupráce. Ovšem v chování se liší. Podle Preisse vede k většímu podvádění i orientace na výkon. „Je to vidět na školách, které se v USA zaměřují na ekonomiku a byznys. Tam je procento podvádění vyšší,“ uvedl. 

„Domníváme se, že podvádění se přenáší z jednotlivých vzdělávacích soustav – ze základní školy na střední a dále na vysokou – a že to bude souviset i s následným chováním člověka v práci. Ti, co podvádí ve škole, budou více podvádět i v pracovních podmínkách,“ uzavřel Preiss.