Lidé v karanténě o volby nepřijdou, poslance mohou volit i vězni nebo nemocniční pacienti

Občan, který nemůže dojít k volební urně ve svém okrsku, nepřijde o možnost hlasovat ve sněmovních volbách. Už ve středu 6. října mohou volit lidé v karanténě na drive-in stanovištích. Do 7. října lze požádat krajský úřad o hlasování přímo z domova. Ve čtvrtek budou moct hlasovat klienti z případně uzavřeného zařízení sociálních služeb. Zapsaní na zvláštní seznam voličů mohou v řádném termínu vybírat poslance lidé hospitalizovaní v nemocnici, nepohybliví v zařízení sociálních služeb nebo odsouzení ve věznicích. Mimo trvalé bydliště umožní účast voličský průkaz.

„Voliči v karanténě mohou využít zvláštní způsoby hlasování, tedy hlasování u volebního stanoviště drive-in ve středu 6. 10. od osmi ráno do pěti večer, nebo se mohou do čtvrtka 7. 10. nahlásit telefonicky krajskému úřadu a ten za nimi ve dnech voleb vyšle komisi pro hlasování se zvláštní přenosnou volební schránkou,“ popsal pro Českou televizi mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Bez předchozího nahlášení mohou lidé v karanténě na drive-in stanovištích volit v okrese trvalého pobytu, s voličským průkazem na kterémkoli drive-in místě. „Tito lidé vjedou autem na stanoviště, odvolí a vyjedou pryč přizpůsobeným výjezdem. A to mohou být samozřejmě i pozitivní na covid. Můžou jet takhle pohodlně a ani vůbec nebudou vystupovat z auta,“ vysvětlila vedoucí správního oddělení Městského úřadu ve Strakonicích Milada Švihálková.

Ministerstvo ale upozorňuje, že kromě občanského průkazu nebo pasu, případně voličského průkazu, je nutné mít také potvrzení o nařízené karanténě.

Pokud budou chtít lidé v karanténě volit z domu, musí do čtvrtka 7. října do osmé večerní požádat telefonicky krajský úřad. Čísla úřady zveřejní na svých webových stránkách. „Za voliči pak dojede speciální volební komise, která bude objíždět domácnosti nahlášených voličů,“ řekl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Tato forma hlasování bude umožněna od pátku osmi ráno do deseti večer, v sobotu od osmi do dvou odpoledne.

Klientům případně uzavřených pečovatelských domů a dalších podobných zařízení vyšle krajský úřad speciální komisi. Do její přenosné volební urny mohou volit i zaměstnanci. Komise by do zařízení přišla ve čtvrtek 7. října mezi 8. a 22. hodinou nebo v pátek 8. října mezi 8. a 18. hodinou. V takovém případě se voliči hlásit nikam nemusí.

Zvláštní seznam voličů a voličský průkaz

Pokud volič bude v době voleb v nemocnici nebo sociálním zařízení, případně nebude moct ze závažných důvodů dojít do volební místnosti, může požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. „Pro naše dva domovy důchodců, dům s pečovatelskou službou a nemocnici se vystavuje zvláštní seznam voličů a komise chodí do těchto zařízení, než aby se voliči museli přemisťovat do volební místnosti. Mně pošlou seznam lidí, já je předám komisím a oni tyto lidi přímo obejdou,“ řekla vedoucí správního oddělení Městského úřadu ve Strakonicích Milada Švihálková.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rözlera jsou zvláštní seznamy voličů určeny pro ty, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v dané obci, popřípadě nemohou volit ve volebním okrsku ve svém trvalém bydlišti. „Podle volebního zákona jde typicky o osoby hospitalizované či klienty pobytových zařízení sociálních služeb a podobně, dále pak o osoby v policejní cele, vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo osoby, které odhlasují na voličský průkaz,“ sdělil Rözler.

Zvláštní seznamy si vedou obecní úřady. Jména jim musí nemocnice a další zařízení předat do 1. října. V případě zastupitelských úřadů v zahraničí lhůta uplynula 29. srpna. Je ale možné si stále vyřídit voličský průkaz. Ten slouží voličům, kteří nebudou v době voleb tam, kde mají vedený trvalý pobyt. Je možné o něj požádat obecní či městský úřad v místě trvalého pobytu. Až během volebních dní se pak může volič rozhodnout, kde bude volit. Průkaz si musí vzít s sebou. Průkaz si musí vyřídit i osoby, které jsou v sociálních zařízeních, kde nemají trvalý pobyt.

Hlasování z nemocničního lůžka

„V nemocnicích máme zvláštní volební komisi a je tam místo, kam pacienti dojdou a odvolí,“ informoval starosta Strakonic Břetislav Hrdlička. „Personál nemocnice, především zdravotní sestry, tvoří rozšířenou volební komisi. Během voleb obchází pacienty s volebními urnami, pokud mají zájem volit. Například u nás v nemocnici Na Bulovce je to každé volby přibližně padesát pacientů. Hlasovací lístky v urnách se dovezou do volební místnosti okrsku, pod který patří, a přidají se ke sčítání,“ popsal volby v nemocnicích mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rözlera stačí, když pacienti nahlásí personálu zdravotnického zařízení, že chtějí volit, a to i když jsou hospitalizovaní mimo svůj volební okrsek.

„Voliči si nemusí vyřizovat voličský průkaz, pokud budou v nemocnici mimo svůj volební okrsek. Stačí se také nahlásit personálu, který zařídí jejich zápis do zvláštního seznamu voličů,“ uvedl Rözler. Nemocnice pak informuje obecní úřad. Volby v nemocnicích budou v řádném volebním termínu 8. a 9. října.

Volby v zařízeních sociální péče

Volební komise může přijít do domovů pro seniory, pečovatelských domů nebo sociálních ústavů, a to v klasických volebních dnech, tedy 8. a 9. října. Ředitel zařízení ale musí oznámit úřadům, že ubytovaní mají o volby zájem, takže je nutné se nahlásit u personálu daného zařízení. „Ředitel zařízení zavolá, že má třeba třicet seniorů a že ne všichni mohou dojít do volební místnosti,“ popsal mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

„Klasicky to probíhá tak, že přijdou volební komisaři a ti, kteří o to mají zájem, volí do přenosných uren. Máme ale i seniory, kteří zde nemají trvalý pobyt. Těm pak pomáháme s vyřízením voličského průkazu, aby v našem zařízení volit mohli. Máme dlouhodobou spolupráci se sociální pracovnicí a se správním odborem městského úřadu, takže vyřízení není nijak složité. Je ale samozřejmě vždy nutný souhlas konkrétního občana, že takto postupovat chce. Hodně našich seniorů volby vnímá jako povinnost, takže zájem volit u nich vidíme každé volby,“ sdělila ředitelka Centra sociálních služeb ve Znojmě Radka Sovjáková.

Volba z domova

„Všechny komise mají přenosná zařízení a seznamy voličů a podle těchto seznamů obcházejí ty, kteří se nemůžou zúčastnit například proto, že jsou imobilní. Takhle je to po celém městě,“ uvedl starosta Strakonic Břetislav Hrdlička. Podle informací ministerstva vnitra mohou voliči ze závažných důvodů požádat obecní úřad o mobilní komisi, ta přijede s přenosnou volební schránkou v předem domluveném čase buď 8. nebo 9. října.

Volby ve věznicích

„Voleb se mohou zúčastnit odsouzení, kteří dovršili osmnáctý rok věku, jsou občany České republiky, mají platný doklad totožnosti a byli zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Vězněné osoby budou volit ve věznici do přenosné urny, se kterou dorazí zástupci okrskové volební komise. Kde to bude praktické, zřídí se volební místnost nebo budou zástupci okrskové volební komise obcházet cely,“ řekla České televizi mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová s tím, že vězni musí požádat o zápis do seznamu voličů do 1. října.

„Zatím máme čtyři vězně, kteří mají trvalý pobyt ve Strakonicích a chtějí volit ve věznicích. Všichni jsou ale různě rozmístění po Česku, takže buď můžou žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, nebo si vyřídit voličský průkaz,“ řekla vedoucí správního oddělení městského úřadu ve Strakonicích Milada Švihálková.

Kdy volit nelze

„Může dojít k případu, kdy bude volič například neplánovaně hospitalizován v nemocnici po lhůtě, ve které má dané zařízení předávat seznam obecnímu úřadu,“ uvedl Rözler. V takové situaci záleží, na jakém území volebního okrsku se hospitalizovaný nachází.

„Pokud půjde třeba o neplánovanou hospitalizaci a volič před ní nestihl ani zažádat o voličský průkaz, tak v případě, že bude hospitalizace trvat i po dobu voleb, nebude moci odhlasovat,“ doplnil mluvčí. Pacienti, kteří se budou ale nacházet v nemocnici na území svého volebního okrsku, můžou přímo ve dnech voleb zavolat okrskovou volební komisi a požádat o hlasování do přenosné volební urny.

Volby do Poslanecké sněmovny se letos uskuteční 8. října od 14:00 do 22:00 a 9. října od 8:00 do 14:00. Voliči letos vybírají z 22 stran a hnutí, za které kandiduje přes pět tisíc lidí.