ČSSD chce odpovědnost za čištění vod převést na vodárenské firmy

Praha - Sociální demokraté předloží na zářijové schůzi sněmovny návrh, který má převést povinnost čistit odpadní vody z obcí na provozovatele kanalizací. Chtějí tím zabránit sankcím, které hrozí českým obcím po roce 2010 za to, že se nestihnou přizpůsobit požadavkům Evropské unie. Součástí návrhu, který dnes představil stínový ministr životního prostředí za ČSSD Petr Petržílek, je zvýšení sankcí za neplnění povinností týkajících se čistoty vod.

Aby nemohly vodárenské společnosti náklady na čištění vod převádět do zvyšování vodného a stočného, chce ČSSD zavést sociální institut únosnosti vodného a stočného. Celková částka by podle nich neměla překročit 1,5 procenta průměrného příjmu domácnosti. Nyní se podíl pohybuje na jednom procentu.

Sociální demokraté návrhem reagují na skutečnost, že mnoho českých obcí zatím nezareagovalo na požadavky EU. Česko se zavázalo, že ke konci roku 2010 budou mít všechny obce přesahující 2000 obyvatel zajištěno čištění odpadních vod. Podle Petržílka zatím požadavkům nevyhovuje 500 obcí, přičemž 134 z nich nemá připraven ani projekt. Aby se Česko s povinností vůči EU vyrovnalo, musí do roku 2010 investovat 45 miliard korun.

Kvůli nevýhodným smlouvám s vodárenskými společnostmi nedosáhne řada obcí na prostředky určené k tomu z Evropských fondů. Problémy mají zejména obce, které uzavřely dlouhodobé kontrakty s firmou Veolia. Ta podle Petržílka zásobuje vodou v Česku tři čtvrtiny obyvatel. Obecně mají vodárenské a kanalizační společnosti podle Petržílka v Česku daleko vyšší zisky, než je tomu jinde v Evropě, v ČR se pohybují v rozsahu osm až 15 procent, v zahraničí nepřesahují pět procent. Provozovatelé vodárenských soustav se tak podle Petržílka musejí podílet na řešení problému na úkor svých zisků.