Univerzita Tomáše Bati slaví 20 let. I ve Zlíně se dělá světová věda, říká rektor

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) si připomíná 20 let od svého založení. Vznikla 1. ledna 2001 sloučením zlínské Fakulty technologické a Fakulty managementu a ekonomiky, které byly součástí brněnského Vysokého učení technického. Univerzita, která nese jméno zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati, si kvůli pandemii koronaviru bude výročí připomínat převážně v on-line prostředí.

Tomáš Baťa před univerzitou a sochou otce v lednu 2001
Zdroj: ČTK Autor: Lukáš Machalínek

„Původně se měly konat nejrůznější koncerty, oblíbená studentská akce Majáles nebo slavnostní shromáždění akademické obce. Zda se opravdu akce uskuteční, bude jasné až v průběhu příštího roku,“ uvedla mluvčí UTB Petra Svěráková.

Za pandemie koronaviru se podle rektora UTB Vladimíra Sedlaříka ukázalo, že společenská zodpovědnost univerzit je vedle vzdělávání a výzkumu velmi důležitá. „Projevilo se, jak potřebná je vybavenost univerzit, připravenost na to, aby výsledky výzkumu mohly být operativně uplatněny v praxi. Pro Zlínský kraj je velkou výhodou, že má univerzitu, která je schopna flexibilně reagovat na potřeby společnosti a občanů regionu, protože má skvělou personální i přístrojovou infrastrukturu,“ uvedl Sedlařík.

Na UTB se vyráběla dezinfekce a ochranné štíty, šily se také roušky, studenti pracovali v call centrech, nemocnicích, domovech pro seniory, pomáhali také při výuce dětí zdravotníků.

UTB má šest fakult a téměř 10 tisíc studentů, za její pomyslnou výkladní skříň považuje rektor výzkumná centra. „Tedy Centrum polymerních systémů a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií. Ta jsou pro univerzitu nesmírně důležitá zejména kvůli dalšímu rozvoji vědy a tolik důležitému propojení výzkumu s praxí. Jsou důkazem toho, že i ve Zlíně se dá dělat věda na světové úrovni,“ uvedl Sedlařík.

Umělecké obory zastupuje Fakulta multimediálních komunikací, k univerzitě patří také Fakulta managementu a ekonomiky, o studijní program Ekonomika a management je mezi uchazeči tradičně největší zájem.

K dalším nejžádanějším programům patří Ochrana obyvatelstva na Fakultě logistiky a krizového řízení, Softwarové inženýrství na Fakultě aplikované informatiky, Materiály a technologie na Fakultě technologické, Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Fakultě humanitních studií a Mediální a komunikační studia na Fakultě multimediálních komunikací.

Vzdělávací komplex zlínské Univerzity Tomáše Bati podle návrhu architektky Evy Jiřičné
Zdroj: ČTK
Autor: Dalibor Glück