Poškození mozku dětem hrozí, i když alkohol pije jen otec, ukázal výzkum

Vědci z Kalifornské univerzity v Riverside studovali, jaký je dopad konzumace alkoholu otci a matkami na jejich potomstvo. Výzkum sice probíhal na laboratorních potkanech, ale výsledky se podle autorů výzkumu dají aplikovat také na člověka.

Výzkumníci testovali, jak bude vypadat vývoj mláďat narozených samcům intoxikovaným alkoholem a samicím, které alkohol nikdy nepozřely. Ukázalo se, že potomci takových párů mají výrazně narušený vývoj mozku – především oblast mozkové kůry, což je u savců nejsložitější část zodpovědná za ty nejvíce důležité role spojené například s přemýšlením nebo poznáváním okolního světa. A právě tam vedlo narušení genů ke špatnému propojování.

Přestože mláďata ani jejich matky nikdy nebyly alkoholu vystaveny, mozky myšat projevovaly podobné změny, jako by samy byly dlouhodobými alkoholiky.

Dědictví otců

„O nebezpečích spojených s alkoholismem u matek se ví už roky. Ale téměř nikdo se nezabýval tím, jestli je bezpečné, když pijí muži, kteří se pokoušejí zplodit potomka,“ uvedla Kelly Huffmanová, psycholožka, která tento výzkum vedla. „Náš výzkum ale ukazuje, že i vystavení otců alkoholu může vést k nebezpečným změnám v mozcích dětí a k vývojovým změnám u nich,“ dodala.

Stejný tým provedl další sérii pokusů, kdy samicím potkanů podával alkohol, ale také látku cholin, která funguje jako obdoba vitaminů. Výsledky ukázaly, že alkohol sice mláďata poškozuje – mají nižší hmotnost i mozek a abnormality v mozkové kůře, ale množství problémů je výrazně nižší, než kdyby se cholin nepodával.

„Náš výzkum ukázal, že prenatálně podávaný cholin zlepšuje jinak abnormální vývoj těla i myšlení u mláďat,“ popsala Huffmanová. Podle ní může tento výzkum pomoci se zlepšením vývoje dětí narozených matkám alkoholičkám.