V Brně operovali štítnou žlázu přes dutinu ústní. První a ojedinělý zákrok je bez viditelných jizev

První operaci štítné žlázy cestou dutiny ústní provedli v Česku lékaři Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ojedinělý zákrok podle vyjádření nemocnice proběhl uspokojivě a nyní je pacient v rekonvalescenci.

Operace štítné žlázy přes dutinu ústní
Zdroj: FN Brno

Základní rozdíl oproti klasické konvenční operaci štítnice a příštítných tělísek spočívá v tom, že se při nové metodě nedělá řez na krku, ale z vnitřní strany dolního rtu. Díky zvětšení a přiblížení kamerou je operační oblast přehlednější. Pro pacienta, který je v celkové narkóze, je výhoda především kosmetická, protože mu nezůstane na krku viditelná jizva jako při klasické operaci.

Navíc lékaři udávají i menší bolestivost. K zákroku, který se uskutečnil na konci října, se využily přístroje a nástroje totožné jako u laparoskopických operací. Provedl jej tým lékařů pod vedením operatérky Marcely Linhartové z Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU.

Jak vypadá operace

„Po odtažení dolního rtu provedou chirurgové tři řezy, kterými zavedou operační tubusy. Těmito kanály pak po vrstvách přes páskové svaly za pomoci endoskopických nástrojů otevřou prostor, kde je uložena štítná žláza a příštítná tělíska. Dále postupují stejně jako u konvenční metody,“ vysvětlují lékaři.

Rekonvalescence je podobná jako u pacientů po klasické operaci, průměrně 14 dní s hospitalizací od čtyř do pěti dní. Otok v dolních partiích obličeje a krku velmi rychle odeznívá. Většinou ale rekondice trvají tři až čtyři týdny kvůli nastavení hormonální substituční léčby a stabilní hladině hormonů.

Poprvé v Česku

Marcela Linhartová si tuto novou metodu osvojila ve Vídni, kde absolvovala workshop k certifikaci pro provádění v Česku. Do České republiky se tak dostala další miniinvazívní metoda, která obohacuje endokrinní operace o další šetrný chirurgický přístup.