V Británii povolili vznik dětí se třemi biologickými rodiči. Zatím jen ve výjimečných případech

Britský úřad pro lidskou fertilizaci a embryologii (HFEA) vydal lékařům z nemocnice v severoanglickém Newcastlu povolení, aby počali děti s genetickou informací tří dárců. Spojené království předloni jako první země na světě schválilo zákon, který legalizuje proceduru, na jejímž konci by se mělo narodit dítě se třemi biologickými rodiči.

V Británii se jedná o první povolení této procedury, která má za cíl předejít přenosu některých genetických onemocnění z matky na dítě. V minulých dvou letech se ale už narodily přinejmenším dvě děti se třemi rodiči, a to v Mexiku a na Ukrajině, kde zákony s touto metodou nepočítají, a musí se k ní tak vyslovovat speciální komise.

Jádrem postupu je nahrazení matčiných mitochondrií, které se v buňce podílejí na produkci energie, mitochondriemi dárkyně. Každá mitochondrie přitom nese vlastní DNA, takže narozené dítě má ve výsledku nejen matčinu a otcovu DNA, ale také DNA získanou od dárkyně.

Video Studio ČT24
video

Reprodukční biolog Josef Fulka k principu mitochondriálního dárcovství

Lékaři z nemocnice v severní Anglii dostali povolení použít proceduru, aby zabránili přenosu smrtelné genetické nemoci dvou žen na jejich děti. Obě podle listu The Guardian trpí syndromem MERRF, tedy myoklonickou epilepsií s rozeklanými červenými svalovými vlákny.

Licenci k provádění experimentální terapie univerzita v Newcastlu dostala již loni, každé její použití u konkrétní pacientky ale na základě britského zákona vyžaduje speciální povolení úřadu HFEA.

Žádná masová záležitost

Expertní komise ve svém doporučení vyzvala úřady, aby byl zmíněný postup s využitím tří genetických dárců využíván obezřetně a za mimořádných okolností. „Je to rozhodnutí historického významu,“ řekla předsedkyně HFEA Sally Cheshireová. „Jsem si jistá, že pacienti budou mít skutečnou radost z toho, o čem jsme dnes rozhodli,“ dodala.

„Mitochondriální dárcovství nám poskytuje skutečnou možnost napravit řadu potenciálně nebezpečných dědičných podmínek a přináší naději stovkám postižených rodin v Británii,“ poznamenal profesor Oxfordské univerzity Dagan Wells.

HFEA nicméně říká, že metoda není určena pro masové nasazení, ale pro výjimečné případy, kdy hrozí velmi vysoké nebezpečí, že rodiče přivedou na svět potomka s mitochondriální nemocí. Na úpravu embryí navíc kliniky ani rodiče nemají automatický nárok, každý případ musí HFEA posoudit zvlášť. Nemocnice již ale mohou žádat o licence pro takovéto zákroky.

Plození dětí se třemi rodiči však má své odpůrce. Genetické změny, ke kterým při procesu dochází, se v některých případech přenesou na další generace. Kritici lékařům vyčítají, že si „hrají na Boha“ a umožňují cestu k „designování dětí na míru“. „Chránit život je etická věc,“ je však přesvědčen doktor John Zhang, který lékařský tým vedl.