Otevření základních škol ve Francii a nová nařízení

Opět mezi kamarády. Děti ve Francii se vracejí do škol

V základní škole v Nice začal po téměř dvou měsících dětem den dezinfekcí rukou. Školní výuka ve Francii prošla kvůli pandemii koronaviru proměnou. Ředitelé jednotlivých škol byli nuceni výuku preventivně upravit. Děti sice nemají povinnost mít během výuky na ústech roušky, učitelé se ale chrání.Omezený je rovněž počet dětí ve třídě. Prostřednictvím značek a nálepek jsou žákům určena místa, kde a jak se mohou pohybovat. Navzdory přísným opatřením školáci vesměs uvítali možnost setkat se po dlouhé době se svými oblíbenými učiteli a hlavně kamarády.