Česko se stane členem Rady OSN pro lidská práva. Spolu s Dánskem či Somálskem

Česká republika byla na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku zvolena členem Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) na období 2019 až 2021. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že zvolení je výsledkem několikaleté práce české diplomacie. Česká republika byla členem UNHRC již v letech 2011–2014 a 2006–2007.

Ústředí OSN v New Yorku
Zdroj: ČTK Autor: Un /Evan Schneider

„Česká republika bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě… bude i nadále podporovat fungování univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv a aktivně se zapojí do reformních snah směřujících k posílení Rady OSN pro lidská práva a zvýšení její efektivity, “ stojí v prohlášení české diplomacie.

O místo v UNHRC se ucházelo 18 států a všechny z nich byly do orgánu zvoleny. Pro zvolení do rady bylo zapotřebí, aby ve prospěch kandidátské země hlasovalo nejméně 97 z celkových 193 států v OSN. Kromě Česka bylo do UNHRC zvoleno Rakousko, Dánsko, Itálie, Bulharsko, Burkina Faso, Kamerun, Eritrea, Somálsko, Togo, Fidži, Bahrajn, Bangladéš, Indie, Filipíny, Argentina, Bahamy a Uruguay.

Proč nebyla větší konkurence?

Rada pro lidská práva je hlavním politickým mezivládním orgánem OSN zřízeným Valným shromážděním OSN a zodpovědným za prosazování respektu k ochraně lidských práv. Jedná v Ženevě v rámci řádných zasedání vždy třikrát ročně. Rovněž se schází na žádost svých členů při zvláštních zasedáních o závažných lidskoprávních situacích. Ve volbách do rady dochází k obměně jedné třetiny z celkového počtu 47 členů. Ti jsou voleni na tříleté funkční období dle stanoveného regionálního klíče.

Louis Charbonneau z organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) páteční hlasování označil za směšné a zdůraznil, že při něm nebyla žádná konkurence. Doplnil přitom, že v roce 2006 nebylo do rady zvoleno Rusko, protože se o místo v ní ucházelo víc států. Kritika se objevila i v souvislosti s tím, že některé státy zvolené do UNHRC bývají ostře kritizovány za porušování lidských práv.

Letos v červnu Radu OSN pro lidská práva opustily Spojené státy a označily ji za „pokrytecké těleso sloužící vlastním zájmům“, které se navíc disproporčně zaměřuje na Izrael.