Rok 2017 byl třetím nejteplejším v dějinách měření. Skleníkových plynů bylo v ovzduší vůbec nejvíce

Koncentrace hlavních skleníkových plynů v ovzduší dosáhla vloni nových rekordních hodnot. Zatím nejvyšší zaznamenané výšky dosáhla rovněž hladina světového oceánu, která se od roku 1993 zvedla o 7,7 centimetru. Rok 2017 pak byl třetím nejteplejším vůbec v dějinách měření. To jsou hlavní závěry výroční zprávy amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) o stavu globálního klimatu. Na její tvorbě se pod vedením amerických vědců podílelo přes 500 badatelů ze 65 zemí světa.

Vědci mimo jiné uvádí, že rok 2017 se do záznamů zařadil jako třetí nejteplejší, hned za roky 2016 a 2015, přičemž rok 2014 je v měřeních na čtvrtém místě. Globální průměr teplot zemského povrchu se loni dostal o přibližně 0,4 stupně Celsia nad průměr z let 1981 až 2010.

V loňském roce také pokračoval vzestup hladiny světového oceánu a stoupaly koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. „Roční průměr globální koncentrace oxidu uhličitého při zemském povrchu byl 405 ppm (částic v milionu částic atmosféry). Byla tak o 2,2 ppm nad hodnotami z roku 2016 a šlo o nejvyšší číslo v historii novodobých měření nebo záznamů z ledovcových vzorků, které sahají až 800 tisíc let do minulosti,“ uvádí zpráva NOAA.

Hladiny moří nyní stoupají průměrným tempem 3,1 centimetru za desetiletí. Na historické minimum se vloni dostala maximální míra zalednění hladiny Severního ledového oceánu v daném roce, přičemž tento jev vědci sledují posledních 38 let. Minimum v ročním cyklu mrznutí hladiny vloni nastalo v září a šlo o osmou nejmenší naměřenou plochu – o 25 procent pod dlouhodobým průměrem.

Extrémní sucha, extrémní srážky

Ačkoli počet „pojmenovaných“ tropických cyklonů v roce 2017 jen o tři převýšil dlouhodobý průměr 82 takovýchto bouří za rok, autoři studie v prezentaci závěrů poukazují na „opakující se jev“ v podobě extrémních srážkových událostí.

„Během roku nastala celá řada srážkových extrémů, přičemž některé oblasti zažívaly výrazné tropické a posttropické srážky, zatímco jiné sužovala táhlá sucha,“ uvádí NOAA.

Úřad poukazuje například na sucho a požáry v kanadské Britské Kolumbii či hurikány v Austrálii, na Novém Zélandu a na jihu USA.