Vietnam zničil dvě tuny pašovaných nosorožčích rohů a sloních klů

Vietnamské úřady zlikvidovaly bezmála dva a půl tuny sloních klů a nosorožčích rohů zabavených pytlákům. Kontraband, jehož cena by na černém trhu přesahovala sedm milionů dolarů (175 milionů korun), byl rozdrcen a spálen na předměstí Hanoje.

Kly a rohy mají podle rozšířené pověry léčebné účinky, využívají se rovněž k výrobě bižuterie a dekoračních předmětů. Materiál zničený u vietnamské metropole pocházel z těla 330 zabitých afrických slonů a třiadvaceti nosorožců. Vietnam je pro pytláky jedním z největších odbytišť i tranzitních zemí.

Česko, kde je slonovina a rohovina rovněž předmětem nezákonného obchodu, loni uzavřelo s Vietnamem dohodu o společném boji s tímto ilegálním obchodováním. Dohoda uzavřená ve Dvoře Králové je naplněním mezinárodní úmluvy, která reguluje obchod a zacházení s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Loni se před českým soudem ocitla šestnáctičlenná česko-vietnamská skupina, která údajně nelegálně obchodovala s rohy nosorožců.

Česká inspirace

Královédvorská zoo v roce 2014 za podpory českého ministerstva životního prostředí zničila svoje zásoby rohoviny. „Způsob likvidace vietnamské partnery inspiroval při dnešním ničení zabaveného kontrabandu,“ řekl ředitel zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas, který se vietnamského zákroku přímo účastnil. Zoo ve Dvoře Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců mimo Afriku a celkem osm jich už zahrada dokázala do Afriky vrátit.

Za posledních deset let pytláci zabili v Africe víc než 6000 nosorožců, jen v Jihoafrické republice to loni bylo 1300 exemplářů. Vietnam v posledních dvou měsících zabavil čtyři tuny slonoviny podloudně pašované v pěti zásilkách z Afriky.