Vztah Dánska k Unii se v oblasti vnitra a justice nemění, konstatovala Komise

Beze změn zůstal podle Evropské komise po čtvrtečním referendu dánský vztah s Evropskou unií v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí. Dánové odmítli dát parlamentu pravomoc přijmout některé body policejní a justiční politiky EU, v nichž má země výjimku. Klíčovou a aktuální je přitom především otázka pokračování dánské spolupráce s Evropským policejním úřadem (Europol).

Video Horizont ČT24
video

Horizont ČT24: Dánsko odmítlo sblížení s Unií

Belgický ministr vnitra Jan Jambon označil dánské hlasování za výrazný signál rostoucí nedůvěry v EU. V Europolu by ale podle něj mělo spolupracovat co nejvíce zemí, kromě jiného také kvůli možnosti co nejširší výměny informací. „Jsem zastáncem udržení Dánska v Europolu,“ podotkl. Také německý ministr Thomas de Maziére dal najevo, že by si přál jiný výsledek dánského hlasování.

Protiteroristický expert EU Gilles de Kerchove má výsledek za jasný projev demokracie. „Je to ale pro mne smutné. Dánsko potřebujeme, roky jsou zapojeni do kolektivní práce, do boje s terorismem,“ poznamenal s tím, že v současnosti Dánsko v Europolu stále je.

Referendum bylo vnímáno především jako výraz ochoty Dánů více začlenit svou zemi do EU. Návrhy vlády, aby země přijala 22 směrnic v oblastech práva a vnitra, odmítlo 53,1 procenta občanů. Dánsko si ale zároveň v Europolu zůstat přeje, odpůrci vládních návrhů předpokládají, že to půjde zařídit prostřednictvím dohod mimo rámec unijního práva.

Ministry vnitra EU v Bruselu během diskuse o migraci a terorismu informoval o vývoji ve své zemi jejich dánský kolega Sören Pind. „Dostalo nás to do velmi složité situace. Budeme na tom muset pracovat a zjistit, jak problém co nejlépe vyřešit,“ řekl při příchodu novinářům.

Video Dánové nechtějí, aby bylo Unie příliš mnoho
video

Dánové nechtějí, aby bylo Unie příliš mnoho

Ministři vnitra EU v pátek shodou okolností souhlasili s novými pravidly upravujícími činnost Europolu tak, aby o nich mohl brzy hlasovat Evropský parlament. Změny znamenají větší kontrolu činnosti agentury ze strany europoslanců i členů národních parlamentů, posilují ochranu dat, která Europol využívá. Mají také zlepšit podporu, kterou zemím Europol poskytuje v jejich snahách bojovat s organizovaným zločinem a terorismem.

Dánsko vstoupilo do někdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS) - předchůdce EU - v roce 1973 a jeho výjimky byly dojednány v roce 1992 a stvrzeny dánským referendem následující rok.