Dánové v referendu odmítli bližší justiční spolupráci s EU

Dánové v referendu odmítli dát parlamentu pravomoc přijmout některé body policejní a justiční politiky Evropské unie, v nichž má země výjimku. V hlasování, které lze chápat jako výraz ochoty Dánů více začlenit svou zemi do EU, odmítlo vládní návrhy 53 procent občanů.

Lars Lökke Rasmussen v hlasovací místnosti
Zdroj: Reuters Autor: Nils Meilvang

Vláda vedená předsedou Liberální strany Venstre Larsem Lökkem Rasmussenem společně s hlavním opozičním uskupením Sociálnědemokratickou stranou chtěla, aby Dánsko přijalo 22 unijních směrnic a nařízení z oblasti práva a vnitřních věcí, aby země mohla pokračovat ve spolupráci s Evropským policejním úřadem (Europol) i po reformě této agentury EU. Zmíněné směrnice se týkají například obchodu s lidmi, dětské pornografie, vymáhání dluhů či útoků hackerů.

Premiér Rasmussen už uznal vítězství odpůrců přijetí směrnic. „Je to jasné ne. Zcela respektuji rozhodnutí Dánů,“ uvedl Rasmussen. Obyvatelé Dánska podle něj měli strach, že ztratí kontrolu nad svým osudem.

Odpůrci, mezi nimiž je populistická Dánská lidová strana, namítali, že pokračování spolupráce s Europolem je možné i bez uvedených změn, například uzavřením paralelních dohod.

Vláda zdůraznila, že změny se netýkají dalších 18 bodů legislativy EU spadajících pod unijní politiku v oblasti práva a vnitřních věcí, včetně citlivé otázky přistěhovalectví a azylových zákonů. Kodaň se díky těmto výjimkám kupříkladu nemusí podílet na systému přerozdělení uprchlíků. Kritici změn ovšem poukazují na to, že jakmile občané schválí právo parlamentu zrušit některé výjimky Dánska týkající se justiční a bezpečnostní politiky EU, další vlády již nebudou žádná referenda o přistupování k dalším směrnicím EU pořádat.

Dánsko vstoupilo do tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS) – předchůdce EU – v roce 1973 a jeho výjimky byly dojednány v roce 1992 a stvrzeny dánským referendem následující rok. V referendu v roce 2000 Dánové jasně odmítli společnou evropskou měnu euro. Krajně pravicová Dánská lidová strana nyní prohlašuje, že by chtěla následovat britského příkladu vyjednání nových podmínek členství a referenda o setrvání země v Unii.

Video Horizont ČT24
video

Dánové odmítli bližší justiční spolupráci s EU