Slunce v maximu aktivity zesiluje v Česku západní proudění

Praha - Proudění vzduchu v troposféře, což je vrstva atmosféry nejblíže zemskému povrchu, ovlivňuje Slunce mnohem více, než vědci dosud předpokládali. Hlavním projevem tohoto vlivu v české kotlině je podle zjištění výzkumného týmu Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd tendence k silnějšímu západnímu proudění při maximu sluneční aktivity, řekl jeho vedoucí Radan Huth.

Studium vlivů sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci se dlouho ve vědeckých kruzích považovalo za šarlatánství či pavědu. V posledním desetiletí se ale ukázalo, že jde o vliv překvapivě silný a statisticky významný. „I já jsem k tomu byl vždycky hrozně skeptický a byl jsem překvapen,“ přiznal se Huth. Rozhodně ale nelze očekávat, že by se dalo předpovídat počasí na 11 let dopředu, dodal.
 
Nový jedenáctiletý sluneční cyklus začíná právě nyní. První sluneční skvrny nového cyklu se poprvé objevily už v lednu. Efekt by se proto mohl projevit během tří let slunečního maxima, které začne zhruba za čtyři roky, uvedl Radan Huth.
 
Výsledky práce českých vědců se podle Hutha týkají zimy. Během vrcholu sluneční aktivity se bude projevovat slabá tendence k mírnějším zimám. Rozhodně ale není vyloučeno, že bude některý rok zima naopak tuhá. Vliv Slunce je totiž přece jen výrazně slabší než vliv globálních změn klimatu.