Talentovaní středoškoláci soutěží s vědeckými a technickými projekty

Praha - Na pražské akademické půdě začala dvoudenní Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. Na již patnáctém ročníku představuje své práce odborné porotě i laické veřejnosti šestatřicet finalistů. Záštitu v letošním roce převzal předseda Akademie věd České republiky Václav Pačes.

Cílem soutěže je napomáhat vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a umožňovat jim další odborný růst. „Je to ušlechtilá zábava a také už se učí i povinnosti a kázni při vědecké práci, což je velmi cenné,“ řekl k soutěži Pačes.

Studenti prezentují projekty například z fyziky, informatiky, biochemie, medicíny nebo biologie. Nejlepší z talentů se účastní mezinárodní výstavy vědeckotechnických projektů mládeže v Jižní Africe a pojedou také na celosvětovou soutěž do Spojených států.

Dvoudenní finále je otevřeno i veřejnosti. Lidé si mohou práce talentovaných středoškoláků přijít prohlédnout v úterý do pěti hodin odpoledne, ve středu pak mezi devátou a jednou hodinou.