Boj mocností o vliv v Arktidě se zostřuje

Toronto – O přístup k výhodným obchodním trasám uvolněným klimatickou změnou i nemalému nerostnému bohatství soupeří pět států. Rusko, USA, Dánsko, Norsko a Kanada. Poslední jmenovaná země vyslala do ledových vod ledoborec, jehož úkolem je vědeckými metodami potvrdit kanadské nároky.

K podobným krokům už přistoupily i severské státy a Rusko – jejich vědecké expedice zkoumaly štíty a výběžky pevniny na oceánském dně. Jejich případná návaznost na arktické podmořské útvary by totiž byla v nastávající „Hře o Sever“ významným argumentem.

Dle současného mezinárodního zákona má každý z pěti takzvaných arktických států právo využívat prostor vzdálený 370 kilometrů od pevniny (nazývaný ekonomická zóna), včetně mořského dna a zdrojů pod ním. Podle Konvence Spojených národů o mořském zákoně (UN Convention on the Law of the Sea) má každý stát deset let na to, aby prezentoval žádost o rozšíření své základní ekonomické zóny. Všechny z arktických států již na takové žádosti pracují.

Ruská vědecká expedice Arktika v srpnu roku 2007 odstartovala Hru o Sever kontroverzním umístěním kovové ruské vlajky na dno moře pod severním pólem. V březnu tohoto roku se pak arktické státy účastnily Arktické oceánské konference v grónském Ilulissatu, kde podepsaly Ilulissatskou deklaraci.

Nejblíže k Arktidě má díky své grónské provincii Dánsko. Navíc Dánové považují Lomonosovův hřbet, ležící pod mořem a táhnoucí se až pod severní pól, za prodloužení Grónska. Podle tohoto vysvětlení by Dánsko mělo mít kontrolu nad celou Arktidou. Podobně Rusko považuje Arktidu za území podmořským šelfem pevně propojené se Sibiří. Norsko chce rozšířit svou ekonomickou zónu na základě tří podmořských výběžků, Amerika na základě Aljašky a Kanada hledá vhodný argument v těchto dnech, doposud považovala vody mezi svou pevninou a arktickými ostrovy za vody přirozeně své.

Evropská vesmírná agentura průběžně sleduje ustupování arktických ledů, nové plavební cesty ohlásila za použitelné ke konci minulého roku. Stalo se tak poprvé od roku 1978 a vznikla tak jedinečná trasa mezinárodního obchodu.

Ledoborec
Ledoborec